Ammunitionslastbil 806

AM-bil 806

 

Fordonsbeskrivning

 

Nationalitet:      Sverige

 

Fabrikat:           Volvo L 37003, 1955 ca.

 

Totalvikt:           8 480 kg

 

Maxlast:           2 200 kg

 

Motor:              Volvo typ A6, 6-cyl bensin, toppventil

 

Maxeffekt:        115 hk vid 3 000 r/m

 

Besättning:       2 st

 

Historik

 

Ammunitionslastbilen användes av flygvapnet för transport av bomber från förråd till klargörningsplatsen. Är numera ersatt av hjullastare. Lastbilen inköptes för J32 Lansen och för att aptera 500 och 600 kg bomber.

Foto: Mats Nässert

 

Detalj av flaket.

En annan detalj. På den bakre delen av flaket finns en lucka. Under den kommer man åt alla anslutningar som styr kranen. Det underlättar för service och underhåll.

När vi fick tag på vår ammunitionsbil var flaket en enda stor komposthög. Dett betydde i praktiken att ett nytt flak måste tillverkas. Nu så börjar det ta form.

Den ena av de två framlämmarna. Sr riktigt fint ut!