Radiostation P 12 • Ra P 12

Handhavande av bärbar radiostation typ P-12

 

1. Allmänt

P-12 är en bärbar VHF-station, konstruerad för simplex telefoni inom något av följande frekvensområden 36-41, 70-87,5 eller 100-108 Mp/s. Stationen är avsedd att användas på avstånd av storleken 1-3 km och bärs normalt i en sele på ryggen. Hörtelefonen används för passning och handmikrotelefonen med SM-omkopplare för trafik. Både hörtelefonen och handmikrotelefonen ansluts till en yttre SM-enhet, vilken vanligtvis fastsätts på det bälte, som uppbär packfickorna för tillbehör. SM-enheten är försedd med volymkontroll och en sändnings/mottagningsknapp, vilken är nödvändig, då strupmikrofon används.

Stationen kan även bäras i en textilrem över axeln, varvid handmikrotelefonen vanligtvis ansluts direkt till stationsenheten. Hörtelefonen används ej i detta fall.

 

2. Tekniska data

 

40 Mp/s

80 Mp/s

100 Mp/s

Frekvensområde

36,0 - 41,0 Mp/s

70,0 - 87,5 Mp/s

100,0 - 108,0 Mp/s

Antal kanaler

3

Max frekvensavstånd

mellan högsta och

lägsta kanal

600 Kp/s

800 Kp/s

1000 Kp/s

Frekvensnoggranhet

± 0,01 %

Modulering

FM (fas)

Rörbestyckning

6 – 1U4

1 – 3A4

7 - 3V4

Uteffekt

0,6 W

0,3 W

0,3 W

 

Frekvensmultiplikation

16 ggr

 

Max frekvenssving vid 1000 p/s vid moduleringsfrekvens

± 15 kp/s

 

 

Sändare/Mottagare

 

Känslighet

0,9 µV

1,1 µV

1,2 µV

Max uteffekt vid ± 15 kp/s

sving och 1000 p/s moduleringsfrekvens

4 mW

Spegelfrekvensdämpning

80 dB

75 dB

75 dB

Dämpning av andra icke önskade signaler

74 dB

Effektförbrukning Batterispänning Ström

vid mottagning 1,5 V 0,8 A

3,0 V 0,7 A

vid sändning 1,5 V 1,6 A

3,0 A 4,4 A

Dimensioner (stationsenheten)

Höjd 225 mm

Bredd 268 mm

Djup 100 mm

Vikt (stationsenhet)

(tillbehör)

4,1 kg

2,35 kg

Räckvidd (beroende på terräng, skärmade

föremål etc.)

1 – 3 km

 

Litteratur
Beskr No 278. Preliminär instruktion för Handhavande av bärbar radiostation typ P-12.
Beskr No 333. Preliminär servicebeskrivning för bärbar radiostation typ P-12 40 MHz.

 

Till museets Ra P-12 saknar vi bärsele och livrem med packfickor för tillbehör och ackumulator.

Foto: Mats Nässert ©

Typskylt.

Stationen i transportläge med påsatt kapell.

Kapellet avtaget. Framsidan.

Vänster sida.

Baksidan.

Höger sida.

Instrumentpanelen.

Panelens vänstra sida.

Pnelens mitt.

Pnelens högra sida.

Batterluckan.

Batterfacket.

Tillbehören.

Skyddskapellet.

SM-omkopplaren.

Handmikrotelefonen.

Extra hörtelefonen.

Normalantennen.

Marschantennen.

SM-omkopplaren monterad.

Hanmikrotelefonen monterad.

Extra hörtelefonen monterad.

Marschantennen momnterad.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)