Kosta skjutfält

Är ett militärt skjutfält i Småland. Skjutfältet ligger till större delen i Kronobergs län och Lessebo kommun. Genom skjutfältet passerar vägen mellan Kosta och Orrefors.

Historia

Vid 1960-talets början hade Kronobergs regemente (I 11), länge varit i behov av ett större skjutfält som bättre svarade mot de behov förbandet hade för att utbilda infanteribrigader, vilket var dess huvuduppgift. Vid denna tid hade regementet, förutom övningsfältet på Bokhultet, endast skjutfältet Notteryd strax utanför Växjö. Fältet köptes in och invigdes den 16 mars 1971.

När Kosta skjutfält invigdes uttryckte den dåvarande chefen för Kronobergs regemente att regementet nu hade ett ändamålsenligt skjutfält och kunde ses som "fastbyggt" i Växjö, och därför skulle bli svårt att lägga ner för politikerna.

Kronobergs regemente övade de flesta av sina utbildningsförband på Kosta skjutfält, som består av stenig barrskogsterräng. Detta trots att minst en av regementets infanteribrigader hade sin huvudsakliga krigsuppgift i en helt annan typ av terräng, nämligen på den skånska slätten mellan Trelleborg och Ystad.

Skjutfältet var Kronobergs regementes huvudsakliga övnings- och skjutfält ända fram tills grundutbildningen drogs in 1992. Kronobergs regemente lades ner helt 1997, och idag ansvarar Marinbasen i Karlskrona för Kosta skjutfält.

Nuvarande verksamhet

Kosta skjutfält används av flera olika förband i området, bland annat Göta ingenjörregemente i Eksjö, Blekingn flygflottilj i Kallinge och Sjöförbanden i Karlskrona. Fältet används också flitigt av hemvärnsförbanden i södra Sverige.

Skjutfältet är byggt som ett infanteriskjutfält med skjutplatser i utkanten av fältet med skjutriktningen in mot mitten av fältet. Detta gör att man kan ha flera skjutningar samtidigt och därmed blir kapaciteten relativt god.

 

Foto: Mats Nässert ©

Ideholm sett från målterrängen.

Foto: Jörgen Chevrell.

Ideskruv mellan västra och

Foto: Jörgen Chevrell.

Ideskruv östra.

Foto: Jörgen Chevrell.

Ideskruv östra.

Foto: Jörgen Chevrell.

Ideskruv östra.

Foto: Jörgen Chevrell.

Ideskruv västra.

Foto: Jörgen Chevrell.

Vägen mellan Ideholm och sprängplatsen.

Foto: Jörgen Chevrell.

Skrotplatsen.

Foto: Mats Nässert.

Mängder av utrangerade SAAB-mål.

Foto: Mats Nässert.

På Kostafältet finns några RB 68, som använts som skjutmål. Ser ut som bättre tesilar.

Foto: Mats Nässert.

RAM-jetmotorn på RB 68, det finns två stycken. Samt fyra startraketer.

Foto: Mats Nässert.

Belysningsradar till RB 68.

Foto: Mats Nässert.

Belysningsradarn till RB 68.

Foto: Mats Nässert.

Strid i bebyggelse.

Foto: Mats Nässert.

Målområde.

Foto: Mats Nässrt.

Det finns många avspärrade områden med blindgångare.

Foto: Mats Nässert.

Vad kan det vara på denna höjd?

Foto: Mats Nässert.

Är det möjligen en IKV 91?

Foto: Mats Nässert.

Visst en IKV 91 i busskagen.

Foto: Mats Nässert.

Humlan inspekter vagnen. Ser fin invändigt.

Foto: Mats Nässrt.

Det har funnit ett stort antal stridsvagn 74 på fältet. Dessa användes som mål att skjuta på. Nu finns tre vagnar kvar som har sett sina bättre dagar.

Foto: Mats Nässert.

Sprängplatsen.

Foto: Mats Nässrt.

Gasboden. Använfs när man gör täthetsprov på skyddsma.

Foto: Mats Nässert.