Fästningar

Jönköpings fästning 1658-1833

Kalmar fästning (1563)-1823