Amröjskolan • AmröjS

Är ett försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten och verkat sedan 1988.
Förbandet är lokaliserade inom Eksjö garnison i Eksjö, Småland.
Verksamhet
Skolan har bl.a. i uppgift att genomföra nationella samt internationella kurser. Skolan stöder och utbildar personal
inom Försvarsmakten och Polismyndigheter. Skolan ansvarar även för röjning av svenska skjutfält samt röjning av
biologisk och kemisk ammunition.
Historik
Skolan upprättades 1988 under namnet Arméns Ammunitionsröjningsskola och ingick i Göta ingenjörregemente
(Ing 2) fram till den 1 juli 1992. Då överfördes skolan till den sedan 1 juli 1991 det nyupprättade Arméns
fältarbetscentrum (FarbC), nuvarande SWEDEC i Eksjö.

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Amröjskolan

AmröjS.jpg

AmröjS heraldiska vapen.

IMG_7959.JPG

Tilläggstecken

IMG_7960.JPG

Utbildningstecken för ammunitionsröjare