Landsvägsbasen Bredhult / Lammhult

Är en vad man i folkumun kallar "Flygraka" några kilometer söder om Lammhult. Den var en så kallad reservvägbas, och det "officiella" namnet var Lammhult, men ibland kan den skrivas som Fagerås.

En stor vändplats vid "södra banänden", själva flygrakan och sedan två stora flygplanplatser lite bortanför "norra banänden". Den var en så kallad reservvägbas, och jag tror den var byggd på 1960-talet. Vad jag vet fanns där inga byggnader som hörde till. Rent allmänt är inte så mycket känt om reservvägbaserna.

Denna text är lämnad av Ola Andréasson.

Om det är någon som sitter inne med mer kunskaper och känner för att hjälpa oss på traven, hör av dig.

Samtilga bilder tagna 2010-10-17. Foto © Mats Nässert.

Följande länk är till en karta som visar var rullbanan är belägen. http://kartor.eniro.se/m/IgcX2

Bilderna ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

IMG_7558.JPG

Vägbasen sett från söder, när man kommer från Växjö och kör mot Lammhult.

IMG_7560.JPG

Här ser man tydligt själva rullbanan.

IMG_7563.JPG

Till höger där mjölkbilen står är uppställningsplatsen i södar banänden.

IMG_7572.JPG

I rullbanans mitt.

IMG_7580.JPG

I banans norra ände finns ytterligare en uppställningsplats, här till vänster sett från söder.