Arméförband och organisationer i Småland

Här kommer de organisationer och arméförband som funnits och som finns i Småland att presenteras.

Du kommer att få ta del av historik, verksamhet och bilder.

Organisationer;
Fo 16
Fo 17
Fo 18

Inskrivningsorganisationer IO

I 7
I 11
I 12
I 21
K 4
A 6
Ing 2
FarbS
AmröjS
SWEDEC

Artillerskjutskola
ArmeflygS
Sjukhus

Underhållsorganisationer;
Verkstäder
Centrala förråd
Ammunitionsgrupper

Byggnadsorganisationer;
ByS
FortF/Syd

Fästningar

Civilområden

Armé i sm.jpg

I vår utställning finns arméförbanden i Småland redovisade på denna karta.