Smålands husarregemente, K 4

Var ett svenskt kavalleriförband inom Krigsmakten som verkade i olika former från mitten av 1543-talet till 1927. Förbandet övades bland annat på Ränneslätt och förlades 1905 permanent i Eksjö.

Historik

Regementet har sitt ursprung i den ryttarfana som 1543 sattes upp i Kronobergs och Kalmar län. I 1634 års regeringsform benämns förbandet ”Smålands och Ölands ryttare”. Regementet, som från 1684 benämns Smålands kavalleriregemente, blev indelt 1691 och var roterat främst inom mellersta och östra Småland. Dess förste chef var Per Brahr d.y.

Regementet övades från 1686 på Ränneslätt vid Eksjö. 1801 ändrades regementets namn till Smålands dragonregemente. Regementet övade från 1809 vid Kvarnarp, även det nära Eksjö, men hade ändå kvar verksamhet på Ränneslätt. 1812 blev en del av regementet självständigt under namnet Smålands dragonregementes infanteribataljon (senare Smålands grenadjärkår (I 7), som jämte Blekinge bataljon (I 30) blev ursprunget till Karlskrona grenadjärregemente (I 7).

Återstoden av regementet, som var roterat i östra Småland, förblev kavalleri och fick 1822 sitt slutliga namn, Smålands husarregemente. Regementet övade 1834–1905 åter igen på Ränneslätt. 1905 flyttade regementet in i nybyggda kaserner i Eksjö.

Smålands husarregemente avvecklades 1927, som en följd av 1925 års försvarsbeslut. Detta föranledde en berömd kommentar av Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: "Bort rida Smålands ryttare. Det förflutnas skuggor jaga förbi. Kvar står ministären Sandler och myser i solskenet. 1929 restes ett minnesmonument över regementet på Eksjö Torg.

Framstående befälhavare: Per Stålhammar och Gilbert Hamilton

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5lands_husarregemente

Bilder ur Mats Nässerts privata bildarkiv.

Smalandsryttaren.JPG

Smålandsryttaren på torget i Eksjö.

K 4-2.jpg

Smålands Husarregementet K 4 Kasärner.

K 4-3.jpg

Husarkasernen i Eksjö.

K 4-4.jpg

Kalmar Slott. Ryttarsalen.

K 4-5.jpg

Smålandshusr i uniform m/1870. Med pälsdolma.

K 4-6.jpg

En Smålandshusr till häst, Hjalmar Engkvist Dädesjö.