SMHS

är en ideell förening och bedriver verksamhet enligt våra stadgar. Se under fliken Föreningens verksamhet & Stadgar. Den som tycker att det är angeläget med vår verksamhet och kan acceptera våra stadgar har rätt att vara medlem.

Ett medlemskap kostar 260 kr per år. För familjemedlem tillkommer 100 kr. För att familjemedlemskap skall gälla, skall alla bo på samma adress.

Du som vill bli medlem skicka ett e-post till ordföranden så blir du registrerad som medlem.

Som medlem erhåller du fyra nummer av vad vi kallar "MEDLEMSBREV", inklusive bilagor från SMHS Ammunitions- och uniformssektioner. Du blir kallad till olika aktiviteter, du får deltaga i arbetskvällar - arbetsdagar. Du kan engagera dig i vår dokumentationsgrupp mm. Det finns hur mycket som helst att göra för den som så önskar.

Annars går det bra att bara vara medlem och stödja verksamheten med din medlemsavgift.

Du erhåller fri entré i museet hur många gånger du vill under året.

SMHS BankGiro: 642-1358

Valet är DITT!

OM DU VILL KONTAKTA ORDFÖRANDEN DIREKT GÖR DU DETTA PÅ

0763-11 86 89 eller enassert@gmail.com

SMHS styrelse

Ordförande

Mats Nässert
Frågor om verksamheten och medlemskap kontakt ordförande.

enassert@gmail.com

0763-11 86 89

Ledamöter

Holger Wedler, vice ordförande

Jolanta Nässert, Sekreterare

Ann-Christin Pettersson, kassör

Boris Haid

Göran Nilsson

Henrik Jensen

Ville Karlsson

Stiftelsens styrelse

Boris Haid ordförande

Holger Wedler, vice ordförande

Sekreterare Mats Nässert

Ledamöter

Göran Nilsson

Henrik Jensen

Ulf Nilsson

Jörgen Chevrell

Museet har en stridsvagn T-55 till beskådan. Denna typ av vagnar har tillverkats i 95 000 exemplar. Museets vagn har ingått i 12. pansardivisionen i Polen. Denna vagn MÅSTE du bara titta närmare på.

Ditt namn

Din e-post

Din hemsideadress

Ditt meddelande