Pansarvärnspjästerrängbil 1111

PvPjTgb 1111 (C303/4151)

Två axlar men utan tak. Bilen är avsedd för pansarbekämpning, ursprungligen med 9 cm pansarvärnspjäs 1110, men även med Robot 56 Bill.

Pansarvärnspjäs 1110 (Pvpj 1110) var ett rekylfritt pansarvärnsvapen konstruerat enligt bakblåsprincipen och hade en kaliber om 9 cm.

Tankarna på ett vapen liknande Granatgevär m/48 men med längre räckvidd dök upp i början av 1950-talet. Tidigt under 1954 levererades två prototyper och 1959 fastställdes modellen. Själva pjäsen tillverkades av Bofors medan lavetten byggdes vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna. Ovanpå eldröret till Pvpjäs 1110 satt ett ombyggt Automatgevär m/42 vilket användes som inskjutningsvapen. Pjäsens riktmedel var ett kikarsikte med 4 gångers förstoring.

Versioner

Ursprungligen var pvpjäs 1110 traktordragen, men när Krigsmakten anskaffade tgb 903 beställdes även en öppen variant, benämnd pvpjästerrängbil 9031 för att transportera pvpjäsen. Den kom även att användas på en version av Bandvagn 206 (PvBv 2062), med öppet kapelltak och med pjäsen monterad på den främre vagnen. Pjäsen kunde även transporteras med pulka.

Ammunition

Ammunitionen till Pvpjäs 1110 bestod av en enhetspatron med mässingshylsa. Ett komplett skott vägde 9,6 kg och var 920 mm långt. Projektilen var en fenstabiliserad spårljuspansarspränggranat med riktad sprängverkan (RSV). Den hade ett pansargenomslag på 300 till 800 mm beroende på modell

Robot 56 Bill, (BILL = Bofors Infantry Light and Lethal anti tank missile), är en pansarvärnsrobot med medellång räckvidd som är utvecklad av Bofors. Roboten är utvecklad i samarbete med den svenska armén och anpassad för infanterisoldater. Robot 56 Bill demonstrerades för första gången 1982 och serieleverans påbörjades 1988. Roboten bemannas av 3 soldater – en skytt, en laddare och en gruppchef.

1111 färdig skiss.jpg
1111_1.JPG

Sedd från höger sida.

1111_2.JPG

Sedd akifrån.