Minnesstenar och minnesmärken

Ett minnesmärke eller ett monument är ett offentligt konstverk med avsikt att erinra om en person, en händelse eller ett förhållande i gången tid. Vanliga typer av minnesmärken är resta stenar med inskriptioner

En ryttarstaty är en skulptur som avbildar en person till häst. Ryttarstatyer har under epoker i historien varit en vanlig form att avbilda regenter och fältherrar.

Under denna sida kommer vi att redovisa de minnesstenar som rest runt om i Småland. Under våren kommer vi att åka runt i Småland och fotodokumentera de minnesmärken som finns.

Om någon av er som ser på denn sida känner till minnesmärken, hör av dig så vi kan ta del av dina kunskaper.

 

I Vägershult fanns i slutet av andra världskriget en förläggning för tyskar och österrikare som deserterat från den nazistiska krigsmakten. De byggde bland annat landsvägen mellan Lenhovda och Kosta. Efter kriget lät internerna en tysk bildhuggare som bott på förläggningen uppföra ett monument. Avsikten var att tacka ortens och Sveriges folk för dess gästfrihet. Tyvärr förstördes monumentet vid ett tillfälle av vandaler, men är nu restaurerat. På framsidan av sockeln står texten: "Zur Erinnerung an die Deutschen Interierten 1944-1945".

Foto: Jolanta Nässert och Mats Nässert ©

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)