Fordonsmina 14 • Frdm 14

Fordonsmina 14 (Frdm 14) är en typ av fordonsmina som används inom Försvarsmakten. Minan har riktad sprängverkan (RSV) och används som syftmina för att bekämpa lätt pansrade och opansrade mål.

Minan är projektilbildande (RSV) som med en genomslagskropp verkar genom splitter och trycket som uppstår vid genomslag i sidan på fordonet. Genomslagets räckvidd är 150 meter, men skjutavståndet bör inte överskrida 50 meter om originalsiktet används. Beroende på terräng och mål, sätts minan upp på ett lämpligt träd eller påle. Med hjälp av siktet riktas minan in vinkelrätt mot målet.

Med varje mina följer ett riktmedel med som är avsett för inriktning upp till 50 meter. I minlådan finns hårdkornssikte avsett för inriktning upp till 150 meter.

Minlåda 14

Innehåller:

  • 8 stycken fordonsmina 14.

  • Tändmedelssats med fästmateriell.

Vikt: 43kg

Beskrivning

Typ fordonsmina

Tillverkningsland Sverige

Används av Sverige

Data

Vikt 2,6 kg

Sprängämnesvikt 1,5 kg

Sprängämne Hexotol

Utlösning Slagtändare

Max genomslag ca 60 mm pansar vid 90° anslagsvinkel

Verkanstyp Projektilbildande RSV Räckvidd 150 m

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsmina_14

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8018.JPG

Minan sedda framifrån.

IMG_8019.JPG

Minan sedda från vänster.

IMG_8020.JPG

Minan sedda bakifrån. Hålet som syns är för att aptera en slagtändare. Vinkeljärnet är för att kunna fästa minan på exempelvi ett träd.

IMG_8021.JPG

Minan sedd från häger.

IMG_8022.JPG

Minans sikte. Det sitter ovanpå minan.