Pansarskott m/86 • AT 4

Pansarskottet m/86 (Pskott) är ett engångs Pansarvärnsvapen (PV-vapen) som kastas efter att ha avfyrats. Precis som Granatgeväret (Grg) är den rekylfri och fungerar enligt bakblåsprincipen. Med Pskottet kan man slå ut pansarskyttefordon, lastbilar och andra lättare bepansrade fordon. Dock är penetrationskraften normalt för liten för att kunna slå ut stridsvagnar (Main Battle Tank, MBT). Man brukar räkna att det krävs 3 st träffar (för att vara på den säkra sidan) med Pskott för att slå ut ett bepansrat pansarskyttefordon tex MT-LB, BMP, etc.

Pskottet är ett enmans-vapen och kan även användas som syftmina. Den har en 84 mm stor projektil. Projektilen utgörs normalt av en spårljuspansarspränggranat som är fenstabiliserad men även andra laddningar förekommer. Den vanliga standardgranaten har riktad sprängverkan (RSV) med ett elektriskt tändsystem vars samtliga säkringar är upphävda efter först ca 30 m från vapnet. Granaten briserar inte mot mindre föremål som grenar, etc med mindre diameter än ca 10 mm.

Eldröret är av fiberkomposit och är tämligen skört mot slag mot skarpa kanter. Mest känsligt är siktena som lätt kan gå av i utfällt läge. Vapnet är mycket lätt att använda även för en ovan skytt och anvisningar för handgrepp står beskrivet med tydliga illustrationer på röret.

Skjutställningar

Robotställnigen sägs medföra att skytten "doppar" röret under avfyrning precis innan granaten lämnar vapnet. Detta medför att man träffar lågt eller framför målet. Dock ger robotställningen en otroligt bra rörlighet i sidled vilket inte de två andra skjutställningarna, liggande och knästående, medger på samma sätt.

Givetvis kan man även skjuta stående om terrängen så medger, detta bör dock i det längsta undvikas om man inte har något stöd.

Skarpa vapen

Det är inte så vanligt att värnpliktiga får avfyra ett skarpt vapen. Det sägs finnas en risk med att avfyra skarpa vapen från axeln då det kan hända att projektilen detonerar innan den lämnat eldröret. I andra länder är det dock mer vanligt att skjuta skarpa. Bl.a. har USA köpt in ett stort antal och de har haft stor framgång i strid med Pskottet eller som den heter internationellt; AT 4.

Framtiden

I Sverige håller SAA Bofors Dynamics på att ta fram en efterföljare, MBT LAW, som är betydligt kraftigare och skall kunna ta ut en stridsvagn.

Rödpunktssikten

Försökt på trupp som haft ett avtagbart rödpunktssikte på Pskott samt Grg har genomförts. Det är tänkt att siktet skall tas bort och återanvändas medan man slänger själva Pskottet efter avfyrning. Eftersom det inte finns några andra optiska riktmedel på Pskottet (på Grg finns ett kikarsikte) så lär det bli en betydligt bättre precision och träffsannolikhet med ett rödpunktssikte.

Fakta: Bofors AT-4

Kaliber: 8,4 cm
Vikt: 6,7 kg
Längd: 1016 mm
Sikte: hål/korn med knaster (rödpunkt under framtagning)
Funktions temp: -40°C till +60°C
Pris: ca 10 000 kr/st för Försvarsmakten
Övrigt: Avtagbart rödpunkts-sikte under utveckling
Tillverkare: Bofors

Projektil Spårljuspansarspränggranat 86
Vikt: 1,8 kg
V0: 285 m/s.
Drivladdning: 0,355 kg krut
Huvudladdning: Oktol, 440g
Primärladdning: Hexogen 17 g pressad
Penetrationsdjup: 420 mm pansar.
Armeringssträcka: 10 m.
Skjutavstånd: 10-300 m ( praktiskt i krig).
Max skjutavstånd: 2 100 m.

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

P-skott 86.jpg

Museets AT 4.