Släpfordon

Är ett begrepp som används inom det militära. Civlit säger man i regel släpvagn. Den dylika tingest är enligt vägtrafikförordningen just ett fordon.

Därför använder vi oss av begreppet släpfordon.

Släpfordon kan antingen vara försett med hjul. Vilket är det vanligaste.

Det kan även ha meder, eller förses med medar detta underlättar vintertid.

Det finns även släpfordon som är försedda med band.