DARTSÄNDARE 380 • DART 380

DART 380 är en kombinerad datarapporteringsterminal och fjärrmanövreringsenhet till radiosystem 180/ 480. Med DART 380 kan man skapa, sända och ta emot textmeddelanden. Man kan likna det med civila mobiltelefoners SMS meddelade. DART har dock en fördel och det är att det finns många färdiga formatmallar att använd till sina meddelanden samt fullständigt tangentbord. DART kan lagra upp till 25 mottagna meddelanden med längden 200 tecken. Den LED upplysta displayen kan visa 16+8 tecken.

DART 380 kan också användas som enhet för nätprogramgenerering, för fältmätberäkningar eller anpassare för yttre datautrustning. Man kan ansluta en skrivare för att kunna skriva ut de avsända/mottagna meddelandena och även de skriva nätprogrammen.

DART 380 strömförsörjs från en batterilåda 307, samma batterilåda som används i bla Ra 135, eller från den radiostation som den ansluts till. Om DART 380 ansluts med tvåtråd (teletråd t.ex. 1000 DL), måste den strömförsörjas från egen batterilåda. DART 380 har fem olika funtionslägen. Mer information om detta kan läsas i Sold Mtrl Tele där även de grundläggande handgreppen beskrivs.

 

DART 380 är en fristående dataterminal till Ra 180/480. DART 380 används huvudsakligen för

datameddelanden och för fjärrmanövrering av Ra 180/480.

 

DART 380 kan också användas som:

nyckelgenereringsenhet för kanaldata (nycklar)

beräkningsenhet för fältmätprogram

anpassare för yttre datautrustning

DART 380 är också förberedd för användning som terminal till digital telefon.

 

Text ovan är upphovsfri och kommer från Wikipedia.

 

DART 380

 

Tekniska data

 

Terminalmod (TE)

 

Typ av signalering

Telefoni

Datameddelande

Kontinuerligt data 30 tecken/sekund

Terminal-/fjärrmanövermod (KLAR, SKYDD, DRELÅ)

 

Typ av signalering

Telefoni

Datameddelande

Kontinuerligt data 30 tecken/sekund

Fjärrmanövrering av ra 180/480

Alla funktioner (utom till/från),

max 6 km vid tvåtråd eller

max 20 km vid förlängningskabel

Telefon-DART-mod (TD)

 

Typ av signalering

Datameddelande

Kontinuerligt data 30 tecken/sekund

Nätprogramgenereringsmod (NG)

 

Nätprogram

Manuell inmatning

Nyckel

Manuell inmatning eller automatisk generering

Antal lagrade nätprogram

Max 12

Fältmätprogrammod (FmP)

För beräkningar i samband med fältmätning, bplatstjänst och eldledningstjänst

Datameddelandeformat

118 fasta formatmallar

1 radioformat

Dynamiskt format

4 adresslistor

Datameddelande

Max 200 tecken

Utskrift

Manuell eller automatisk till ansluten skrivare

Drifttid

Ca 10 timmar vid -10oC

Strömförsörjning

Batterilåda 307 (12 V 0,7 Ah) eller

12 V från Ra 180/480

Vikt

3,0 kg

Foto: Mats Nässert ©

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)