Konung OCAR II Fanöverlämning på Kronobergshed

Torsdagen den 13 juli 1893 bevistade Konung Oscar II Kongl. Kronobergs regementen som vid denna tid hade sitt säte på Kronobergshed. Konungen inspekterade regementet och regementsmötet den egentliga anledningen var att överlämna tvenne nya bataljonsfanor, en till vardera bataljonen. De äldre bataljonsfanorna var så illa åtgångna av tidens tand där av två nya fanor. Dagen till ära lät man resa en minnessten över denna händelse. Den står idag invid de två halmhyddorna som finns uppställd söder om den byggnad som var regementets sjukhus. Byggnaden har använts till många ändamål genom åren bland annat som Hemvärnsgård och förskola. I skrivande stund fungerar den som kursgård.

Foto: Jolanta Nässert • Text: Mats Nässert

 

Hyddor & Stenen.jpg

Minnesstenen framför de två bevarade halmhyddorna.

Stenen är i granit och restes 1893.

Stenen bak sida.jpg

Stenen framsida.

REST XIII JULI MDCCCXCIII DÅ KONUNG OSCAR II TILLDELADE SITT KRONOBERGS REGEMENTE NYA FANOR

Stenen fr sida.jpg

Stenens baksida med Konungens namnteckning.

I 11 batfana 2 bat beskuren.jpg

En av de fanor som överlämnades i detta fall till 2. bataljon.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)