Södra militärområdets tygförvaltning (TFS)

Södra militärområdets tygförvaltning (TFS) Kristianstad 1966 1976

Tygförvaltningar organiserades 1966-10-01 i varje militärområde. Deras föregångare var tygstationer. Bland arbetsuppgifterna ingick bl.a. förrådshållning av tygförnödenheter (vapen, ammunition m.m.) inom militärområdet. Tygförvaltningarna sammanslogs 1976 med intendenturförvaltningarna i resp militärområde och bildade materielförvaltningar (se dessa). På Gotland behölls organisationen ytterligare några år. Platsen i det följande anger var staben var placerad. Därtill fanns förråd på olika platser i landet.