Kungl. Kalmar flygflottilj

F 12 Kalmar

F 12 eller Kungliga Kalmar Flygflottilj, var en svensk flygflottilj inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1942 och 1980. Flygflottiljen var förlagd i Kalmar, Småland.


Historik
Flottiljen kom att sättas upp den 1 juli 1942 vid Törneby hergård väster om Kalmar, detta efter tidigare beslut i riksdagen 1941. Till en början var flottiljen organiserad som bombflottilj och ingick i den omorganiserade Försts flygeskadern (E 1). När flottiljen sedan omorganiserades till jaktflottilj 1947, kom den från 1948 att överföras till Andra flygeskadern (E 2) - jakteskadern. 1952 tog flottiljen steget in i jetåldern med J 29 A Tunnan.
1957 var ett händelserikt år för flottiljen. Dels upplät Flygvapnet bana 05-23 vid flottiljen till SAS, vilka påbörjade civilflygningar, bland annat mellan Kalmar och Stockholm. Samtidigt avvecklades flygbasområdena och flottiljen blev en sektorflottilj, med ansvar över sektor S2 och luftförsvarscentralen Vargen. Sist av allt kom flottiljens musikkår att avvecklas.
1962 överfördes en jaktdivision till F 21 Luleå, som kompensation för jaktdivisionen blev flottiljen tillförd samma år Flygvapnets väderskola (VädS) från F 2 Hägernäs och 1964 tillfördes en robot 68-division. Robotdivisionen var dock endast aktiv fram till 1974, då hela systemet inom Flygvapnet avvecklades och återfördes till Storbritannien. Genom 1977-års försvarsbeslut kom beslut om att flottiljen skulle avvecklas. Den 30 juni halades fanan för sista gången och flottiljen med dess två kvarvarande divisioner avvecklades. Flottiljens traditioner kom att föras vidare av F 17 Kallinge.
Flottiljen kom dock att fortsätta sin verksamhet som F 17 K, detachement till F 17. Detta på grund av att Väderskolan ej omlokaliserades, trots avvecklingen av flottiljen. I samband med försvarsbeslut 1982 överfördes dock Väderskolan till F 5 Ljungbyhed och kvarvarande verksamhet på flottiljsområdet avvecklas i sin helhet.

Viktigare årtal
Nedan redovisas årtal som påverkat flottiljens verksamet.
1942 - Kalmar flygflottilj bilades den 1 juli som en bombflottilj
1943 - Flottiljen tillförs en musikkår
1947 - Flottiljen omorganiseras till jaktflottilj.
1957 - Flottiljens öppnar en av sina banor för civiltrafik.
1957 - Flottiljen blir sektorflottilj för sektor S2
1957 - Flottiljens musikkår avvecklas.
1962 - Jaktdivisionerna reduceras till två stycken samt att flottiljen tillförs en robot 68 division.
1963 - Flottiljen tillfördes Flygvapnets väderskola (VÄDS) från F 2 Hägernäs.
1974 - Robotdivisionen avvecklades.
1975 - Riksdagen beslutade i maj om att flottiljen ska avvecklas.
1977 - Riksdagen klubbar igenom försvarsbeslut 1977, som blev det definitiva beslutet om flottiljens avveckling.
1978 - Åtta stycken J 35F Draken flög från Kalmar via Rumbula ocn Vitebsk till Moskva för ett tre dagars besök.
1978 - Sektoransvaret överfördes till F 17 Kallinge.
1979 - Den 16 september genomfördes det sista flyguppdraget vid flottiljen.
1980 - Flottiljen avvecklas den 30 juni och kvarvarande verksamhet blir detachement till F 17 Kallinge med benämning F 17 K
1982 - Flygvapnets väderskola (VÄDS) överfördes till F 5 Ljungbyhed.
1994 - Kalmar regemente (Fo 18) organiserades och förlades i den före detta robotkasernen.
1997 - Avvecklades Kalmar regemente genom försvarsbeslut 1996.


Flygplan vid F 12
Jaktplan
Jaktplanplan vid flottiljen mellan åren 1947 och 1980.
J 21A/B (1947-1953)
J 29A Tunnan (1952-1958)
J 32B Lansen (1958-1968)
J 35F Draken (1968-1980)
Lätta bombflyg
Bombflygplan vid flottiljen mellan åren 1943 och 1947.
B 17C (1943-1947)
Övrig militärverksamhet
Den 1 juli 1994 avskildes försvarsområdesstaben Fo 18 (Kalmar försvarsområde) från Kronobergs regemente (I 11) och bildade ett försvarsområdesförband under namnet Kalmar regemente och förlades till den kasern som den tidigare robotdivisionen använt. Som ett resultat av försvarsbeslut 1996 uppgick staben den 15 december 1997 i Smålands försvarsområde (Fo 17).
Officiellt namn Kungliga Kalmar Flygflottilj
Ort: Kalmar
Grundad: 1942
Nedlagd: 1980
Flottiljchefer
R Carlgren (1942-1954)
T Stålhandske (1954-1966)
Gunnar Rissler (1966-1970)
C-G Simonsson (1970-1972)
Fritz Crona (1972-1980)
Flygslag
Lätt Bomb 1940-1948,
Jakt 1948-1980
Huvudtyper B 17C, J 21A, J 29, J 32B, J 35F
Övriga typer G 101, Se 102, Se 103, Se 104, B 4, B 5, B 17, S 14,
Sk 12, Sk 14, Sk 15, Sk 16, Sk 50, P 1.

Denna text är hämtad; http://sv.wikipedia.org/wiki/F_12_Kalmar

Texten är copyfri.

F 12-2 låg.jpg

Flottilvakten vid Kungl Kalmar Flygflottilj.

Kalmar bild.jpg

F 12 sedd så här från ovan.

Kalmar flygplats bakgrund.jpg

F 12 rullbanor.

F 12 Default.aspx.jpeg

Delar av F 12 flottiljområde.

Hgr 91 F 12.jpg

Hangar 91.

F 12 35 i Törebodabåge.jpg

J 35 uppställd i vad man kallar Törebodabåge för klargöring.

B 17.jpg

1040 Var F 12 Bombflottilj, hade då B 17 fram till 1947 då man omorganiserades till en jaktflottilj.

J 21-1.jpg

J 21 var baserad vid F 12 åren 1947 då flottiljen övergick från bomb- till jaktflottilj. Man hade J 21 fram till 1953.
Denna J 21 hade nummer 21311 och levererades till Flygvapenmuseet,

J 21-2.jpg

En annan av F 12 J 21:or.

J 21-3.jpg
F 12 J 29.jpg

F 12 var beväpnad med J 29 "Tunnan" åren 1952-1958.

F 12 J 32.jpg

F 12 hade J 32 "Lansen" mellan åren 1958 - 1968.

J 35x.jpg

Sista flyplanet vid F 12 J 35 "Draken". Den var baserad i Kalmar åren 1968 till 1980. Den 30 juni 1980 avvecklades flottiljen.

F 12 Rb 68.jpg

F 12 utbildade och organiserade en Robot 68 "Bloodhound" division 1964 till 1974.

F 12-1.jpg

B 17 ur F 12 bukladning på Öland 1943.

Besättning Vpl, FF Bengt Arvidsson signalist och skytt satmanställd furir Sten Hjalmarsson.

F 12-3.jpg

J 21 uppställda på isen på någon sjö i landet som förvandlats till vinterbas.