Signaler

Signaler användes för att kunna kommunicera på slagfältet, på övningar, på förläggningsplatser eller där chefer behöver få igenom sina order. Signaler gavs antingen på jägarhorn och eller trumma. Vid varje förband fanns något som kallades för spel. Det var signalgivare. De bild på sidan Kronobergshed. Där finns en bild "Spelet går".

Detta med signaler på nämnd instrument försvann då man införde ordergivning via andra signalmedel som morse via skärmar, signaldukar eller lampor.

När man sedan utvecklade radiostationer som blev hanterliga fältmässigt sett. Alltså att man kunde transportera radiostationerna antingen bärandes eller på fordon av olika slag. Då hade spelet tjänat ut sin tekniska livslängd.

Idag blåses på jägarhorn eller stavas på trumma mest vid ceremonier.

Här ges några förslag på signaler.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.