Försvarsområden

Försvarsområden (Fo) är den lägsta regionala enheten inom försvaret. Sådana fanns i särskilt viktiga kustområden under det första världskriget och från och med mobiliseringen 1939.
Från 1943 ingick de även som en del av den ordinarie fredsorganisationen. Området ansvarade för försvarsplanering, hemortsförsvar, tillsyn av fasta anläggningar, vissa territoriella förband och hemvärnets (jfr 40.3) utrustning och materiel.


Åren 1973-76 slogs försvarsområdena samman med regementen till försvarsområdesregementen (utom Fo 67, som förblev självständigt), men i början av 1990 talet uppkom ånyo en del självständiga försvarsområden. Dessa avvecklades senare i och med 1996 års försvarsbeslut. Försvarsområdenas lokaliseringsorter framgår ofta av deras namn. Ett försvarsområde har i regel omfattats av ett län utom i Norrbotten där tre försvarsområden har funnits.
 

1939-42

Kronobergs försvarsområde
efterträtt av följande post. 1939-1940

Älmhults försvarsområde
efterträtt av Växjö fo. 1940-1942

Eksjö försvarsområde
efterträtt av följande post. 1939-1940

Nässjö försvarsområde
efterträtt av följande post. 1940-1942

Jönköpings försvarsområde 1942 

Kalmar försvarsområde

1942 års organisation, vilken trädde ikraft 1943

Fo 16   Växjö försvarsområde

Fo 17   Jönköpings försvarsområde

Fo 18   Kalmar försvarsområde

Läget efter 1973 76 års skapande av försvarsområdesregementen

Fo 16   Kronobergs försvarsområde (I 11)

Fo 17   Jönköpings försvarsområde (I 12)

Fo 18   Kalmar försvarsområde (I 11)

Läget 1997

I 11/Fo 16    Kronobergs regemente

I 12/Fo 17    Norra Smålands regemente

Fo 18           Kalmar regemente