1 tons traktorkärra

Traktorkärra 132 var mycket vanlig i infanteribrigaden och lokalförsvarsbanden. Drogs ofta av rekvirerade hjultraktorer. Sedan förbanden erhållit bilar utgick dessa fordon pga. för låg marschhastighet.

1 tonskärran ersatt den gamla klasikern trosskärra m/46, det är samma kärra som m/37 med den skillnaden att m/46 hade gummihjul medans m/37 hade järnskodda trähjul.

1 ton 1.JPG

Museets 1 tons trakotorkärra.

Den skall nu förses med lämförhöjningar och kuggstångsdomkraft.

Stödbenet som är ditsatt skall tas bort. Detta stödben var inte monterad på kärran.

Detta ben har någon roat sig med att svetas fast.

1 ton 2.JPG
1 ton 4.JPG

Kärran skall förses med lämplig last.

Vi letar efter utrustning och materiel som en skyttepluton hade i organisationen IB 66.

1 ton 3.JPG