Flygbaser i Småland


Flottiljplatser


Namn Län FV-nr ICAO År Anm


F 12 Kalmar/Törneby H 12 ESMQ 1942 Tidigare ICAO-kod: ESDE


Krigsflygbaser, övningsflygbaser, övriga militära flygfält


Fält 37 Hultsfred H 28 ESSF 1942
Fält 83 Ålem H

1962
Fält 85 Byholma G 26 ESFY 1962
Fält 87 Kosta G 31 ESFQ 1964
Fält 88 Uråsa G 27 ESFU 1959
Fält 89 Eneryda/Lidhult G

1959
Växjö/Kronobergshed G

1916


Reservvägbaser


(Hagshult 2) F

1985
(Hagshult 3) F

1986
(Hagshult 1) F

1968
(Uråsa 1) G

1968
Hallarp G

1968 (Byholma 1), vid Rås
S-46 Hovmantorp G

1966
Klevshult F


(Hagshult-1:2) E 4 motorväg, 2 banor
Klevshult/Jussö F

1967 (Hagshult-1:1) Gamla E 4
Målerås H

1991
S-61 Ryssby/Rinkabyholm H

1964 (Kalmar-R 1) (Kalmar-1), Rv 15. Överfört til reservstråk
S-11 Tokebo H

1966 Övningsvägbas 1966-
Åsen G

1989 (Byholma-2)


Civila flygplatser med militär användning


Exen G C 21
1929
Feringe G C 12 ESMG 1936
Hagshult F C 18 29 ESMV 1938 Värnamo/Hagshult
Jönköping/Axamo F
ESGJ 1961
Jönköping/Munksjö F C 5 ESKK 1970
Växjö/Kronoberg G
ESMX 1970


Sjöflygbaser


Västervik/Lucerna H F 2L
1939


Fältnummer


Fält 37 Hultsfred
Fält 82 Markaryd Ej byggdFält 83 Ålem
Fält 85 Byholma
Fält 87 Målilla Byggdes i Kosta i ställetFält 87 Kosta
Fält 88 Uråsa
Fält 89 Huseby Byggdes i Eneryda i ställetFält 89 Eneryda/Lidhult


FV-nummer


12 Kalmar/Törneby
26 Byholma
27 Uråsa
28 Hultsfred
29 Hagshult
31 Kosta


C-nummer
Civila flygplatser som skulle användas av
flygvapnet som krigsflygbaser tilldelades
under andra världskriget särskilda civilnummer (C-nummer).


Kodnamn
FAR-koder (Fast Anropssignal för Rapportering inom
luftförsvaret) har ibland tilldelats luftförsvarets anläggningar/förband
som täcknamn för att inte röja verksamhetens syfte och inriktning
detta har även förekommit för flygbaser.


FV-nummer
FV-flygbasnummer infördes 1975 för de flygbaser som då fortfarande
användes av flygvapnet i fredstjänst, under övningar och vid eventuell beredskap i krig.


FORTV-beteckning
Fortifikationsverket (FortV) har en egen flygbasnummerserie som
används vid verkets projekt och vid förvaltning av dessa.


ICAO-kod
ICAO (International Civil Organisation) system för flygplatskoder
används globalt för civila och militära flygplatser.