Flygbaser i Småland          
           
Flottiljplatser          
           
Namn Län FV-nr ICAO År Anm
           
F 12 Kalmar/Törneby H 12 ESMQ 1942 Tidigare ICAO-kod: ESDE
           
Krigsflygbaser, övningsflygbaser, övriga militära flygfält          
           
Fält 37 Hultsfred H 28 ESSF 1942  
Fält 83 Ålem H     1962  
Fält 85 Byholma G 26 ESFY 1962  
Fält 87 Kosta G 31 ESFQ 1964  
Fält 88 Uråsa G 27 ESFU 1959  
Fält 89 Eneryda/Lidhult G     1959  
Växjö/Kronobergshed G     1916  
           
Reservvägbaser          
           
(Hagshult 2) F     1985  
(Hagshult 3) F     1986  
(Hagshult 1) F     1968  
(Uråsa 1) G     1968  
Hallarp G     1968 (Byholma 1), vid Rås
S-46 Hovmantorp G     1966  
Klevshult F       (Hagshult-1:2) E 4 motorväg, 2 banor
Klevshult/Jussö F     1967 (Hagshult-1:1) Gamla E 4
Målerås H     1991  
S-61 Ryssby/Rinkabyholm H     1964 (Kalmar-R 1) (Kalmar-1), Rv 15. Överfört til reservstråk
S-11 Tokebo H     1966 Övningsvägbas 1966-
Åsen G     1989 (Byholma-2)
           
Civila flygplatser med militär användning          
           
Exen G C 21   1929  
Feringe G C 12 ESMG 1936  
Hagshult F C 18 29 ESMV 1938 Värnamo/Hagshult
Jönköping/Axamo F   ESGJ 1961  
Jönköping/Munksjö F C 5 ESKK 1970  
Växjö/Kronoberg G   ESMX 1970  
           
Sjöflygbaser          
           
Västervik/Lucerna H F 2L   1939  
           
Fältnummer          
           
Fält 37 Hultsfred          
Fält 82 Markaryd Ej byggd        
Fält 83 Ålem          
Fält 85 Byholma          
Fält 87 Målilla Byggdes i Kosta i stället        
Fält 87 Kosta          
Fält 88 Uråsa          
Fält 89 Huseby Byggdes i Eneryda i stället        
Fält 89 Eneryda/Lidhult          
           
FV-nummer          
           
12 Kalmar/Törneby          
26 Byholma          
27 Uråsa          
28 Hultsfred          
29 Hagshult          
31 Kosta          
           
C-nummer          
Civila flygplatser som skulle användas av          
flygvapnet som krigsflygbaser tilldelades          
under andra världskriget särskilda civilnummer (C-nummer).          
           
Kodnamn          
FAR-koder (Fast Anropssignal för Rapportering inom          
luftförsvaret) har ibland tilldelats luftförsvarets anläggningar/förband          
som täcknamn för att inte röja verksamhetens syfte och inriktning          
detta har även förekommit för flygbaser.          
           
FV-nummer          
FV-flygbasnummer infördes 1975 för de flygbaser som då fortfarande          
användes av flygvapnet i fredstjänst, under övningar och vid eventuell beredskap i krig.          
           
FORTV-beteckning          
Fortifikationsverket (FortV) har en egen flygbasnummerserie som          
används vid verkets projekt och vid förvaltning av dessa.          
           
ICAO-kod          
ICAO (International Civil Organisation) system för flygplatskoder          
används globalt för civila och militära flygplatser.