Larmmina 2 och Larmmina 2 B

Allmänt

Larmminor används som bevakningshjälpmedel och är då trådutlösta genom att de har enslagständarfunktion. Dessutom finns eltändare då larmminan används som markeringsladdning. Larmmina 2 finns i två utförande.

• larmmina 2, eltändare grupp 2

• larmmina 2 B, eltändare grupp 1

Dessutom har larmmina 2 B ett bredare fäste med ”fästöron”.

Data

Larmmina 2 Larmmina 2 B

Förrådsbeteckning M4733-310001 M4733-310002

Förrådsbenämning LARMMINA 2 LARMMINA 2 B

TF-kod E-335-1 E-335-1

Minans vikt 0,1 kg 0,1 kg

Höjd 61 mm 61 mm

Hölje plast plast

Sprängämnets vikt 6 g + 17 g 3,5 g + 17 g

(vissel och lyssats) (vissel och lyssats)

Tändmedel eltändare eller eltändare eller

slagtändare slagtändare

Förpackning och märkning

Förpackning

Larmmina 2

• Pappask med 1 mina

• Skivlåda med 25 minor 6 kg

• Enhetslast: lastpall med 80 lådor 480 kg

Larmmina 2 B

• Pappask med 1 mina

• Ammunitionslåda 8 med 36 minor 7 kg

• Enhetslast: lastpall med 24 lådor 190 kg

Konstruktion och funktion

Larmminan består av en minkropp med en visselsats och en lyssats. Larmminan har även en eltändpärla, av samma typ som elsprängpatron 4, för elektrisk utlösning.

Minan sätts upp på ett träd, påle eller annat lämpligt föremål. Minans fäste innehåller slagstift och slagfjäder för trådutlösning. Minan har även en eltändare för utlösning med tändapparat.

Då minan utlöses tänds vissel- och lyssatserna samtidigt. Visselsignalen pågår under ca fem sekunder och lyssatsen ger ett ljussken under ca tolv sekunder. Larmminan har som säkring en säkringssprint, (F5022-000013, som vid behov kan beställas separat).

Handhavande

Uppsättning

 1. Kontrollera att minan är försedd med en säkringssprint.

 2. Montera fästet med spik, fästrem eller snubbeltråd.

 3. Tryck in och vrid fast minkroppen på fästet.

 4. Fäst snubbeltråden i bortre fästpunkten. Vid elutlösning. Dra ut tändkabeln.

 5. Fäst märlan över snubbeltråden. Vid elutlösning, anslut tändkabeln till minans eltändare.

 6. Fäst snubbeltråden i utlösaren. Vid elutlösning, koppla tändkabeln till tändapparaten.

 7. Öppna utlösaren.

 8. Osäkra genom att avlägsna säkringssprinten.

Återtagning

 1. Sätt i säkringssprinten. Vid elutlösning, lossa tändkabeln från tändapparaten.

 2. Stäng utlösaren. Vid elutlösning, lossa tändkabeln från minans eltändare.

 3. Lossa snubbeltråden och ta bort minkroppen.

 4. Ta bort fästet och märlan.

 5. Rulla in snubbeltråden. Vid elutlösning, rulla in tändkabeln.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8602.JPG

Larmmina 2 förpackning.

IMG_8603.JPG

Larmmina 2 asken öppen. På lockets insida finns en bruksanvisning.

IMG_8604.JPG

Larmmina 2 och dess delar.

IMG_8605.JPG

Larmmina 2 i hopsatt och klar för montering.

IMG_8607.JPG

Karmmina 2 B förpackning.

IMG_8608.JPG

Larmmina 2 B dess delar.

IMG_8609.JPG

Larmmina 2 B klar för hopsättning.

IMG_8610.JPG

Larmmina 2 B hopsatt.

IMG_8611.JPG

Larmmina 2 B på lockets insida finns en bruksanvisning.