Radiostation 180 • Ra 180

Radio 180, Radio 480, DART 380 (Ra 180, Ra 480, DART 380) är en modern radio med hoppande frekvens och krypto, tänkt att fungera även i en telestörd miljö. Man kan sända både digitalt (data) och analogt. Till Ra 180 kan en textmaskinsenhet, DART 380, anslutas. Mha DART 380 kan man skicka textmeddelanden om max 200 tecken i fördefinerade formatmallar, ungefär som SMS på civila mobiltelefoner. En fordons enhet Ra 480 kan anslutas för att använda radion i fordon Ra 180 med DART 380 kan även fjärrstyra andra Ra 180 enheter via speciella nätprogram.

Ra 180 ersätter de betydligt äldre och tyngre Ra 145/146 ute på trupperna i fält. Normalt har varje pluton en Ra 180 och Ra 135 på grupperna. Ra 180 kan kommunicera med bl.a Ra 145/146, Ra 135 och Ra 421/422, dock så måste man då köra utan kryptering eller frekvenshopp då de äldre radiorna inte har dessa finesser.

Ra 180/480 är tänkt att användas i en telestörd miljö där fienden försöker försvåra och avlyssna vårt samband. Som motmedel mot det finns frekvenshopp inom hela frekvensområdet och krypto. Hopphastigheten på frekvenshoppen är så pass hög att effekten från ev störsändare skall kraftigt minskas samt att det bli svårare att pejla in radion. För att undgå avlyssning använder sig Ra 180/ 480 krypto för både telefoni och data.

 

Radio 180

 

Förrådsbeteckning

M3955-180011

Förrådsbenämning

Ra 180 MT

Vikt

ca 10 kg (med tillbehör)

Uteffekt

Lågläge: 0,025 W, Normalläge: 5W

Räckvidd

5 W, normalantenn Ca 8 km, 5 W, marschantenn Ca 4 km

Strömförsörjning

Batteri 12 V 5 Ah, eller med ström-försörjningsdon Ra 180

från fordonsnät 10-32 V

Drifttid

Ca 10 h vid -10°C och S/M-förhållande 1:9, kortare tid när

DART 380 strömförsörjs av Radion

Foto

Mats Nässert ©

 

Ra 480_1.JPG
Ra 480_2.JPG