Landsvägsbasen Eneryda, Fält 89

Eneryda flygbas

Eneryda flygbas var en numera avvecklad militär flygbas utanför det lilla samhället Eneryda mellan Älmhult och Växjö i Småland. Den bestod av ett flygfält och ett antal omkringliggande anläggningar.

Allmänt

Basen stod färdig i början av 1960-talet, och var byggd enligt det så kallade Bas 60-systemet. Trots att landningsbanan utgjorde allmän väg var den från början en så kallad "huvudbas". Från 1983 utgjorde den en sidobas till Hagshult flygbas och blev senare en sidobas till flygbasen vid Byholma. Åtminstone från början av 1990-talet tillhörde Enerydabasen F 10 i Ängeholm Den avvecklades och utgick ur krigsorganisationen omkring år 2001.

Flygfältet

Landningsbanan hade måtten 2000 x 25 meter, och utgjorde ett extra breddat och förstärkt avsnitt av riksväg 23. Eneryda var främst en bas för jaktflyg: I båda ändar av flygfältet fanns främre klargöringsområden, ”Framom", med sammanlagt 8 platser för tankning och laddning av jaktflygplan. I det sydvästra Framom fanns också skyddsrum för flygförare.

Yttre installationer

Något bakre klargöringsområde, avsett för attack- eller spaningsflyg, fanns inte. Däremot fanns ett underhållsområde ”Uom”, några kilometer åt sydväst längs riksväg 23 utanför samhället Liatorp. Vid Uom fanns också några mindre hangarer och en syrgasanläggning. Drivmedelsdepåer fanns bland annat inne i Liatorp och i närheten av vägen mellan Liatorp och Virestad. Kommandocentralen låg i en underjordisk bunker nära Eneryda samhälle. Flertalet av dessa anläggningar är numera rivna, eller övertäckta med jord och bevuxna med gräs och sly.

Militärt bruk

Eneryda flygbas sköttes till vardags av personal från den ansvariga flygflottiljen men någon fast bastropp fanns aldrig placerad här. Vid de mera sällsynta tillfällen när hela flygbasen användes under större övningar var aktiviteten betydligt högre. Då förekom det även att riksväg 23 stängdes av helt och hållet under starter och landningar.

Nutid

På senare år har båda Framom använts som upplagsplats för stormfällt virke. Flygbasens avveckling har även medfört att en milstolpe från 1700-talet kunnat återuppsättas i kanten av landningsbanan. Eneryda flygfält har också varit en populär plats bland lokalbefolkningen för nattliga och illegala street race. Sommaren och under hösten 2009 byggs rullbanan om till 2 + 1 väg. Beräknas vara klar under november 2009.

Denna text är hämtad från; http://sv.wikipedia.org/wiki/Eneryda_flygbas

Texten är copyfri.

SPL 6 • Splitterskydd 6

Vid flygbaserna fanns denna typ av skyddsrum.

Musset har fått detta SPL 6 som har stått på Enerydabasen och är nu flyttad till museets anläggning. Där kommer den att finnas till beskådan.

Längd: 3,80 m

Bredd: 3,10 m

Höjd: 2.10 m

Vikt: ca 1 600 kg

Foto: Mats Nässert ©

Eneryda bild (kopia).jpg
Fält 89.jpg
Enerydax.jpg

Är i dag en två plus två väg.

IMG_9710 (kopia).JPG

SK 3

IMG_9711 (kopia).jpg
IMG_9712 (kopia).jpg
IMG_9714 (kopia).jpg