STRIX

12 cm pansarsprängvinggranat 94 SLUFA (STRIX)

12 cm pansarsprängvinggranat 94 hårdmålsgranat. LUFA (psgr 94 SLUFA) är en slutfasstyrd. Granaten är avsedd för bekämpning av stridsfordon med indirekt eld. Under den sista delen av banan genomförs målsökning med hjälp av en IR-målsökare. Då ett mål har identifierats styrs granaten mot målet med hjälp av styrraketer som sitter runt granaten. Målsökaren är kapabel att identifiera redan träffade mål, så att ett nytt mål kan väljas. Verkansdelen består av en RSV-III laddning med stor verkan i dagens stridsfordon. Skottvidden är >5 km. Om banmotortillsats används, ökar skottvidden till >7 km. Bataljonsartilleri med 12 cm granatkastare son imgår i brigaden är utrustad med psgr 94 SLUFA. Psgr 94 infördes under mitten av 90-talet.

Granatkastare m/41 kan avfyra styrd pansarsprängvinggranat m/94 Strix som utvecklades som svar på den ökade bepansringen på slagfältet. Den består av tre delar: granat, banmotor (om skjutavståndet är över 4 km) samt utskjutningsdel. Granaten programmeras från måldatorn och när granaten har nått sin maxhöjd och separerats ifrån den eventuella banmotorn söker den av ett område på 150x150 meter med sin IR-sökare efter pansarmål och väljer ett passande mål med hänsyn till sin egen position och hastighet. Med hjälp av styrraketer styr den sedan till målet och utlöser sin RSV-laddning som penetrerar taket på fordonet.

Granatdelen väger 18,2 kg och är 84 cm lång.

Foto: Mats Nässert ©

STRIX.JPG

Museets STRIX.