Nätaggregat

Nätaggregat används när man kan strömförsörja radioutrustning via det ordinarie 220 nätet.

Oftast är dessa aggregat endast avsedda för lektionssalsbruk och inte fältmässiga. Med några få undantag.

Nätaggregaten till Ra 200 är endast för lektinssalsbruk.

Nätaggregat till Ra 200 modell A.

Till detta går endast att ansluta RA 200.

Nätaggregat modell B.

Till denna går att asnluta förutom Ra 200 även Ra 120, Ra 121 och Ra 122.