Freden i Brömsbro

Freden i Brömsebro avslutade den 13 augusti 1645 Torstensons krig, som inleddes 1643 mellan Sverige och Danmark-Norge under drottning Kristinas respektive Kristian IV av Danmarks regeringsperioder.

Fredsförhandlingarna initierades av Frankrike som i januari 1644 skickat

diplomaten Gaspard Coignet de la Thuillerie. Den 25 december detta år

lyckas han få Sverige och Danmark-Norge att skriva under en traktat om

att fredsförhandlingar ska inledas i Brömsebro i februari 1645. I

förhandlingarna företräddes Sverige av Axel Oxenstierna och Danmark av

Corfitz Ulfeldt.

Det första mötet ägde rum den 8 februari 1645 vid gränsstenen på den lilla

holmen i Landabäcken i Brömsebro. Därefter skedde förhandlingarna

genom att de la Thuillerie reste mellan svenskarnas inkvartering i

Söderåkra och danskarnas inkvartering i Kristianopel. Den 13 augusti

möttes medlarna åter vid gränsstenen på holmen i Landabacken

(Brömsebäck) för att till varandra lämna över det av kungarna godkända

och underskrivna traktatet.

De militära framgångarna i kriget för Sverige gjorde att de svenska kraven

var mycket långtgående. Freden innebar att Danmark-Norge avträdde

Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel till Sverige. Sverige erhöll

dessutom Halland under 30 år samt viss tullfrihet i Öresund.

 

Brömsebro är en tidigare tätort på gränsen mellan Karlskrona kommun i

Blekinge län och Torsås kommun i Kalmar län, belägen 22 km nordöst om

Karlskrona. Orten förlorade sin status som tätort 2010 på grund av

minskande befolkning.

Brömsebro låg länge på gränsen mellan Sverige och Danmark, fram till att

Skåne och Blekinge tillföll Sverige 1658 vid freden i Roskilde. Därför var

Brömsebro skådeplats för flera förhandlingar och avtal mellan Danmark

och Sverige.

1899 anlades den smalspåriga Östra Blekinge Järnväg varefter samhället

växte upp runt stationen. På 1920- och 30-talen fanns här flera mindre

industrier samt skola, bank och postkontor. De senaste 50 åren har

befolkningen legat runt 200 personer. Järnvägen lades ned 1965.

 

Denna text är upphovsfri då den är hämtad från Wikipedia.

 

Foto: Mats Nässert ©

 

IMG_4827.jpg

Gränsån mellan forna Danmark (dagens Belkinge) och Sverige.

IMG_4830.JPG

BRon över gränsån.

IMG_4843.JPG

Karta över platsen som visar var Brömsebro är beläggen.

IMG_4836.JPG

Invigningen av minnesstenen.

IMG_4838.JPG

Freden.

IMG_4842.JPG

Kan det har så här det gick till när man förhandlade fram fredsavtelat?

IMG_4844.JPG

Minnesstenne.

20100621 Stenen vid Brömsebro.JPG

Minnesstenne.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)