10,5 cm haubits m/39

10,5 cm haub m/39

Den 1 spetember 1939 när andra världkrigt hade startat var Bofors överlupen med order från alla försvarsgrenar. För att snabbare kunna byta ut 7 cm m/02 och 10,5 cm m/10 köptes från Tyskland, tillsammans med terränglastbilen Klöckner 138 haubitas som fick benämningen 10,5 cm haubits m/39 (tyska Leichte Feldhaubitze 18, i tjänst från 1935, försågs tidigt med myningsbroms). Till pjäserna hörde även föreställare, ammunitionsvagnar och ammunition (röksgr). Pjäsen var från början konstruerad för dragning efter hästar men hjulen tålde även fordonsdragning. Tre olika typer av hjul fanns, ett med träekrar och ett tyskt och ett svenskt hjul av metall. Enligt tyskt sätt att se skullen den hålla i 1 krigsmånad, men var robust och fanns i tjänst under hela kriget. De fanns kvar i Sverige till in på 1980-talet.

Pjäserna beställdes och levererades enligt följand; För att snabbt få moderna artilleripjäser köper Sverige 1939 från Tyskland 24 st Leichte Feldhaubits 18, L.F.H 18, vilka får svensk modellbeteckning 10,5 cm Haubits modell 1939. Ytterligare 8 st köps in 1940 samt slutligen 110 st så sent som 1942. Totalt 142 st.

Under 1950-talets början försågs eldröret med mynnings- (tallriks) broms. Längden utgjorde mall för det nya eldröret som sattes på 10,5 cm haubits m/40 under början av 50-talet, det vill säga samtidigt därefter använda samma ammunition och tabellverk.

Mussets exemplar är försedda med lättmetallhjul. Vid första anblick ser den inte så vacker ut, men när vi väl tagit hand om den så kommer pjäsen att skina som ny.

Karaketristik

System Rheinmetall-Borsig

Lättmetall- eller träekerhjul med gummiringar

Mekanisk navbroms

Horisontalkil

Gasframförare

Vätskebroms

Motortp

Fjädrad i körläge

V-lavett

Riktinstrument med panoramasikte (oberoende siktlinje i höjd)

Måttuppgifter

Kaliber 105 mm

Eldrörets yttre längd (med bakstycke) 28 kal

Rekyllängd 0o elevation normal 1150 mm

Rekyllängd 0o elevation max 1180 mm

Högsta elevation normal 1150 mm

Höjdriktgränser: utsvängda ben – 5o + 42 o

Höjdriktgränser: hopslagna ben – 5o + 14 o

Sidriktfält inom lavetten: utsvängda ben +- 490 str (56o)

Sidriktfält inom lavetten: hopslagna ben 6o

Frigångshöjd 400 mm

Längd i körläge 5900 mm

Viktuppgifter

I skjutläge

Pjäs med utrustning 1985 kg

Hjultryck 928 kg

Spadtryck 65 kg

Rekylerande systemet 550 kg

Eldrör utan bakstycke 485 kg

I körläge

Pjäs med utrustning 1985 kg

Uppbröstningstryck 95 kg

Hjultryck 945 kg

Övriga data

Största skottvidd 10900 m

Rekylkraft ca 5300 kg

Hjuldiameter 1300 mm

Pjäsnr: R7340

39.JPG
IMG_7674.JPG

Pjäsen lasatd för avfärd till museet.

IMG_7706.JPG

Sedd framifrån.

Museets pjäs skall få en ordentlig "ansiktslyftning".

IMG_7709.JPG

Sedd bakifrån.

IMG_7708.JPG

Sedd från den vänstra sidan.

IMG_7710.JPG

Sedd från den högra sidan.