SMHS medlemsaktiviteter

Under denna rubrik finner du olika typer av aktiviteter och verksamheter som vi bedriver eller har bedrivit för våra medlemmar. Man kan säga att det är lite av ett historiskt bildarkiv.

 

Just nu inga aktiviteter planerade detta p g a COVID-19 läget i landet.

Lördagen den 27 april gjorde medlemmar ur SMHS ett studiebesök i Robotmuseum i Arboga. Här någhra bilder från vårt besök. Föto Mats Nässert.

Lördagen den 27 april gjorde medlemmar ur SMHS ett studiebesök i Robotmuseum i Arboga. Här någhra bilder från vårt besök. Föto Mats Nässert.

Lördagen den 27 april gjorde medlemmar ur SMHS ett studiebesök i Robotmuseum i Arboga. Här någhra bilder från vårt besök. Föto Mats Nässert.

Lördagen den 27 april gjorde medlemmar ur SMHS ett studiebesök i Robotmuseum i Arboga. Här någhra bilder från vårt besök. Föto Mats Nässert.

Lördagen den 27 april gjorde medlemmar ur SMHS ett studiebesök i Robotmuseum i Arboga. Här någhra bilder från vårt besök. Föto Mats Nässert.

Lördagen den 27 april gjorde medlemmar ur SMHS ett studiebesök i Robotmuseum i Arboga. Här någhra bilder från vårt besök. Föto Mats Nässert.

Museets Peter Rosenqvist vår målningsexpert i sitt nästan rätta element. Målar Ramlåda och verktygslåd till 9033.Foto: Mats Nässert

Museichefen Mats Nässert laddar inför välkomstanförandet. Foto: Jolanta Nässert.

Det uppdukade lunchbordet väntar på sina gäster. Foto: Jolanta Nässert.

Museets sponsordag 2012. Samling i museets kärrförråd. Foto: Jolanta Nässert.

Museets Peter Rosenqvist skräddad och vacker väntar in gästerna. Foto: Jolanta Nässert.

Först vidtog en rundvandring i museet, detta för att med egna ögon se vad som hänt sedan sist. Här i museets fordonshall. Foto: Jolanta Nässert.

Detalj av museets "IVAN". Foto: Jolanta Nässert.

Museets RAPTGA 915 "SUGGA". Foto: Jolanta Nässert.

Det blev många frågor och djupa diskussioner. Foto: Jolanta Nässert.

Vad serveras i ett militärmuseum? helt rätt, en krigarlunch, ärtsoppa med tillbehör. Här serverar Mats Nässert till svultna besökare. Foto: Jolanta Nässert.

Mat lät sig väl smaka. Frågorna var många och diskussionerna var livlig kring lunchbordet. Foto: Jolanta Nässert.

Artillerimuseets chef Leif Mårtensson. Foto: Mats Nässert.

Lördagen den 13 februari gjordes ett studiebesök hos Artillerimuseet i Kristianstad. Vi blev mottagna av Leif Mårtensson som basar för museet. Här kommer några bilder från detta besök. Vi försöker att vidga våra vyer och öka kunskaperna genom att besöka kollegor i branschen. Foto: Mats Nässert.

Delar av art-museets ammunitionssamling. Foto: Mats Nässert.

Stridsvagn 103 eller som den i folkmun kom att kallas Stridsvagn S. 1961 tillverkades två försöksvagnar S1 ocg S2. Denna vagn du ser på bilden är vagn S2. Den finns hos STEN-Gothards i Vislanda. Vagnen var i starkt behov av blästring och ommålning. Vi inom SMHS tog sig an denna uppgift. Så nu är S2 i nyskick. Du ser här några av bilderna och slutresultatet.

Blästring av ovansidan.

Hela vagnen.

S2 är nu nymålad och fin.

Nu står S2 på plats en ny fin betongplatta.

Den 1 maj 2010 var det motorhistorisk träff i Skånes Fagerhult. Vi var där!

Dessa fordon hade vi med oss. Fr v: LTGB 934, TGB 40, TGB 30 och PvPjästgb 9031.

Museets sponsordag fredagen den 17 september 2010.

Hä ses några av de 35-tal närvarande.

Man bekantar sig med varandra. För en del av oss var det många nya bekanskaper. Det gällde att skapa sig nya och goda kontakter för framtiden.

Representanterna från Smålands museum hade med sig en packväska med spännande innehåll som gåva till museet.

mse i Älmhult är världledande på att tillverka bland annat utbildningsutrustning till försvaret. Här är en Laddövningsapparat till 10,5 cm haubits m/40. Denna provades livligt och glatt av besökarna.

Sponsorer och museets gynnare fick även bekanta sig med fordon ur våra samlingar. Här är det Ludwig och Andreas Ekman som studerar Pvpjästgb 1111.

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazzeti-Nissen uti Älmhults kommun ålar in sig i PvPjtgb 9031 inför en provtur.

Museets BV 202 på provtur. I bakgrunden Stabstgb 935.

2010 års offentliga julgran i Älmhult är skänkt av SMHS tillsammans med Delary Gokart.

SMHS vice ordförand Boris Haid hänger upp SMHS-julgranskula i granen.

Museet deltog i Skånes Fagerhult med tre fordon. TGB 934, TGB 30 och TGB 40.

Skånes Fagerhult. Museet TGB 30 och det flygplan som hade uppvisning den 21 maj i samband med invigningen.

Invigningsdagens örla morgonstund med tidig frukost.

Rådslag innan de sista förberedelserna startar.

Uppställning av pjäser och fordon.

Fler fordon grupperas.

Fordonshallen görs om till utspisningsplats.

Museet koktraktorkärra 111 klar för att utspisa de ca 200 personerna som övervarade denna vår STORA dag.

Älmhults kommuns borgmästare Bo Mazetti-Nissen klipper pentylstubinen.

Man kunde ta sig en pratstund med Stellan? Om man fick några bra svar är väl tveksamt?

Älmhults Kulturskolas aspirantorkester underhöll publiken.

Publiken fick även se en bejublad flyguppvisning.

Detta av Sten Svensson Eslöv i sin Boeing Stearman PT-17 från 1942. Helrenoverad till nyskick 2009. Foto: Mats Nässert.

Foto: Mats Nässert.

Jolanta sålde matbiljetter och dryck från museets Verkstadssläpkärra m/46 som för dagen fick fungera som kiosk. Foto: Mats Nässert.

Museets deltagande i 2011 års Möllerödsdagar. Här ses några av fordonen. Foto: Mats Nässert.

Även denns Storch fanns att beskåda. Foto: Mats Nässert.

det var även gäster från Polen. Museet Smålands Militärhistoriska Centrum knöt kontakt. Till våren åker vi dit och hälsar på. Foto: Mats Nässert.

Ett vackert ekipagen. En hästanspänd 37 mm pvkan m/38. Foto: Mats Nässert.

Boris i lastartagen. Foto: Mats Nässert.

Nu är kokvagn och laddövningsapparat lastad på "Myrisen". Foto: Mats Nässert.

T-55 lastad för avfärd mot Skåne. Foto: Boris Haid.

T-55 övningskör. Foto: Mats Nässert.

Fr v: T-55, bärgningsbv 81 och STRV 102. T-55 och 102 skulle mötes i strid om WP hade invaderat Sverige. Foto: Mats Nässert.

Samling på BgBv 81 för genomgång och förövning av lördagens förevisning. Borsi! Man pekar med hela handen! Foto: Mats Nässert.

T-55. Foto: Mats Nässert.

T-55 och STRV 102. Nos mot nos. Foto: Boris Haid.

Museets nya terrängbilförar. Foto: Mats Nässert.

Det gäller att synas och reklam för sig. Foto: Mats Nässert.

Gruppering av koket. Foto: Boris Haid.

Ordförande i egen hög person som kokck. i färd med att fixa ärtsoppan till lunch. Foto: Boris Haid.