Spräng- och minmateriel

Under denna flik kommer vi att presentera objekt ur våra samlingar som går under begreppet sprängmateriel och minmateriel.

Vi har fått in en stor samling med minor båda tramp- och truppminor men även stridsvagnsminor av varierande typer. Här igår också en fin samling av handgranater.

Vårt museums min- och handgranatssamling har växt och är rejält stor.

Här finns allt från blind materiel, ÅSKÅD och övningsmateriel.

Vi vågar påstå att inget annat museum förutom Armémuseum har en sådan stor och omfattande samling.

Vill samtidigt poängtera att alla minor och handgranater är obrukbargjorda. De innehåller inga sprängmedel eller andra farliga varor. Vid första anblick kan det tycka vara skarpa, men det är endast för att lura öget och inget annat.