Fordonsmina 13 R

Allmänt

Fordonsmina 13 R är en mina med riktad splitterverkan (RSV) av samma typ som fordonsmina 13 men i reducerat utförande. Laddning och vikt har minskats och förpackningen anpassats så att minan är lätt hanterbar för enskild soldat. Varje mina levereras komplett i en stötdämpande fukttät förpackning.

Den är avsedd för verkan mot fordon, helikoptrar och flygplan på marken.

Minan monteras på ett stativ som sätts fast på ett träd eller påle.

Minan har dubbla sprängpatronlägen och är därmed möjlig att seriekoppla med en annan mina.

Minan är försedd med riktmedel. Inriktningen kan ske i sida och i höjd.

Data

Förrådsbeteckning M4731-230021

Förrådsbenämning FORDONSMINA 13R
TF-kod D-331-1

Minans vikt, minkropp 10,3 kg

Bredd 420 mm

Höjd 250 mm

Hölje plast

Sprängämnets vikt 5,5 kg hexotol

Prestanda yttäckande

Verkansprincip kulsplitterverkan (ca 840 splitter)

• splittervikt 3,5 g

• anslagsenergi i målyta, 100 m 150 Nm

• splittertäthet i målyta, 100 m 2 splitter/m2

• bredd på 100 m avstånd 70 m

• höjd på 100 m avstånd 3 m

• max skottvidd 100 m

Tändmedel slagtändaranordning

Förpackning och märkning

Förpackning

• Minlåda 13 R med 4 minor 75 kg

• Enhetslast: lastpall med 4 lådor 335 kg

Målning, märkning av enhet och förpackning

På minan

• Gul färgmärkning samt tillverkarens beteckning, tillverkningsår och partinummer med svarta siffror på minans undersida.

• På framsidan DENNA SIDA MOT FIENDEN med svarta bokstäver.

Pos                     Benämning                         Antal              Anmärkning

1                         Mina                                      1

2                         Förpackningens underdel     1

3                         Slagtändarfäste                    1

4                         Slagtändarmekanism           1

5                         Spik                                      5

6                         Slagtändaranordning           1                      Längd 2 m

7                         Fast nyckel                          1

8                         Trädfäste                             1                      Med fästremmar

9                         Utlösningstråd                     1                      Längd 70 m

10                       Dragtråd                              1                      Längd 108 m

Konstruktion och funktion

Minkropp

Minkroppen består av en konvex kulplatta och ett plasthölje som innesluter en sprängladdning av hexotol, en primer och ett dubbelt sprängkapselläge. Sprängkapselläget sitter på minkroppens baksida och är försett med skyddsproppar. Kulplattan innehåller ca 840 stålkulor och är utformade för riktad splitterverkan.

Siktet är placerat på ovansidan. På undersidan sitter en kulled som medget inriktning av minan i höjd- och sidled samt låsvred för montering på stativ.

Stativ

Minan är enbart avsedd för montering på träd eller påle. Stativet av stålrörskonstruktion sätts fast med spännrem.

Tändsystem

Tändsystemet består av en slagtändare och slagtändaranordning, som är en 2 meter lång pentylstubin med sprängpatron i ena änden och slagtändarnippel i den andra. Till slagtändaren finns tråd för dragutlösning.

För tändning av minan kan dessutom följande användas:

• avståndständare

• eltändanordning

• noneltändanordning med starter

Armering

Minan är armerad när tändsystemet är monterat och säkringssprinten till slagtändarmekanismen är borttagen.

Tändning

Pentylstubinen initieras av slagtändarens nippel. Sprängkapseln på pentylstubinen initierar minans primer- och sprängladdning

Varning!

Till fordonsmina 13 R får inte ordinarie tändsystem användas i fred.

Tillåtet tändsystem beskrivs i SäkI Spräng.

Handhavande

Uppsättning

 1. Skilj minan från trädfästet.

 2. Sätt fast trädfästet på trädet med fästremmarna.

 3. Sätt fast minan på trädfästets yttre fäste.

 4. Skruva loss skyddsproppen från det ena tändarläget. Spar skyddsproppen.

 5. Fäst slagtändarfästet med rem och spikar på ca 0,5 meter över marken inom 1,5 meter från minan.

 6. Sätt slagtändaren i hålet på slagtändarfästet och skruva i sprängpatronnippeln.

Montering av mina och slagtändaranordning på ett träd är att föredra framför uppdelning på två träd.

Inriktning

 1. Grovrikta med siktskåren.

 2. Finrikta med med kikarsiktets riktmedel. Kikarsiktet visar även målområdets utbredning i höjd- och sidled.

 3. Dra åt låsskruven med den fasta nyckeln.

 4. Kontrollera inriktningen.

Minan kan ställas in ±210 streck (±12o) i höjdled och ±3150 streck (±180o) i sidled.

Aptering

 1. Drag ut utlösningstråden till avfyringsstället.

 2. Skruva i sprängpatronen i minan.

 3. Kontrollera inriktningen.

 4. Kontrollera att pentylstubinen inte bildar någon ögla.

 5. Maskera minan med gräs, tunna lövverk, maskeringsduk eller dylikt (en för kraftig maskering stör minans funktion).

 6. Fäst utlösningstråden ände i den raka utlösaren.

 7. Drag ur säkringssprinten.

Avfyring

Åtgärder vid manuell dragutlösning.

 1. Dra ur säkringssprinten (anpassas till situationen).

 2. Invänta tills fiendefordonet når syftlinjen.

 3. Drag från skyddad plats i tråden så slagtändaren utlöses.

Seriekoppling

Då behov föreligger att utöka verksamhetsområdet kan flera minor seriekopplas.

 1. Placera den första minan enligt avsnitt ”Uppsättning”.

 2. Placera de nästföljande minorna på samma sätt som den första minan, men utan tändanordning.

 3. Rikta minorna enligt avsnittet ”Inriktning”.

 4. Kapa pentylstubinen i lämpliga längder.

 5. Fäst en sprängpatron i pentylstubinens båda ändar.

 6. Seriekoppla minorna enligt nedanstående bild. (Saknas här).

 7. Kontrollera att sprängpatronerna bottnar i sprängpatronlägena.

 8. Fäst pentylstubinen vid minan med eltejp.

 9. Anslut den första minan enligt avsnittet ”Aptering”.

Återtagning av enkel mina

 1. Sätt i säkringssprinten i slagtändaren.

 2. Skruva ur sprängpatronen ur minan.

 3. Skruva i skyddsproppen i minan.

 4. Lossa dragtråden eller trådutlösningen.

 5. Skruva ur sprängpatronnippeln ur slagtändaren.

 6. Tag bort slagtändaren och slagtändarfästet.

 7. Lossa minan från trädfästet.

 8. Ta bort trädfästet.

 9. Packa tändmedel och tillbehör i sin förpackning.

Fredsmateriel

Blind fordonsmina 13 R

Allmänt

Blind fordonsmina 13 R motsvarar fordonsmina 13 R vad gäller hantering, form och vikt.

Data

Blind fordonsmina 13 R

Förrådsbeteckning M 4957-312311

Förrådsbenämning BLIND FORDOPNSMINA 13 R

Blind slagtändare

Förrådsbeteckning M4957-054122

Förrådsbenämning BL SLAGTÄNDANORDNING

Förpackning och märkning

Förpackning: enligt skarp fordonsmina 13 R

Märkning: enligt bilden ovan (finns ej här)

Handhavande

Handhavandet är detsamma som vid skarp fordonsmina 13 R.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8856.JPG

Transportförpackning innehållande en mina.

IMG_8857.JPG

Lådan öppnad.

IMG_8858.JPG

Låda med innehåll.

IMG_8859.JPG
IMG_8860.JPG

Minkroppen synlig.

IMG_8861.JPG

Trädfäste.

IMG_8862.JPG

Minkroppen monterad på fästet. Minans framsida.

IMG_8863.JPG

Minkroppen monterad på fästet. Minans baksida.

IMG_8864.JPG

Minkroppens undersida.

IMG_8865.JPG

Nonelstubintråd med sprängpatron.

IMG_8782.JPG

Utlösare för montering och utlösning av nonelstubin.