Radiostation 422 • Ra 422

Radiostation 422 (Ra 422)

M3955-422010

En amerikansk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni i VRC 12 serien, med beteckning RT-524. Den är avsedd att användas i radiofordon och på staber.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 422.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottagning. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Frekvensinställningen sker med tre vred

  • Ett vred för bandinställning A resp B

  • Ett vred för MHz inställning och

  • Ett vred för kHz inställning

Ra 422 var en fordonsmonterad radio, som förekom i stabshytter, stabsterrängbilar och radiopersonterrängbilar.


Tekniska data

 

Frekvensomfång

30,00-75,95 MHz (920 kanaler)

 

Band A: 30,00-52,95 Mhz

 

Band B: 53,00-75,95 Mhz

Kanalavstånd

50 kHz

Modulation

Högeffekt 40 W

 

Lågeffekt 1-3 W

Brusblockering

Brus- eller tonreglerad (150 Hz)

Rörbestyckning

Halvledarbestyckad förutom sändare: 2 st rör (driv- och slutsteg)

 

mottagare: 3 st rör (1:a HF-, 2:a HF- och blandarsteg)

Strömförsörjning

25,5 V likspänning

Vikt

27 kg

 

Foto: Mats Nässert ©

Ra 422 1.jpg

Typskylt Sverige.

Ra 422 2.jpg

Typskylt USA:

Ra 422 3.jpg

Frontpanelen.

Ra 422 4.jpg

Frontpanelen vänstra halvan.

Ra 422 5.jpg

Frontpanelen högra halvan med högtalaren.

Ra 422 txt 1.jpg
Ra 422 txt 2.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)