Radiostation 138 (Ra 138)

Är en ny Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) för telefoni med beteckningen Ra 138. Den är näst intill identisk med Ra 135. Stationen är framtagen för att täcka Flygvapnets behov.

Radiostation 138 består av följande enheter:

Sändtagare
• Batterikassett
• Monofon
• Antenn
• Bärsele
• Förvaringsväska
• Laddningslikriktare

Radio 138

Tekniska data

Frekvensområde:   150 MHz-bandet
Räckvidd:              1-10 km vid direkttrafik, beroende på terräng och typ av motstation
Sändningsslag:       Telefoni
Späningsmatning:   11,2 V med 9 st celler av ALK-typ
Vikt:                      1,7 kg (sändtagare, batterikassett, antenn, monofon och bärsele)

Handhavande

Frekvensområde 150 MHz-bandet
Räckvidd 1-10 km vid direkttrafik, beroende på terräng och typ av motstation
Sändningsslag Telefoni
Uteffekt ca 1 W
Spänningsmatning 11,2 V med 9 st celler av ALK-typ
Vikt 1,7 kg (sändtagare, batterikassett, antenn, monofon och bärsele)
Tillverkare SRA

Reglagens funktion

På ovansidan finns kontakter för antenn och monofon. Sändtagaren är förberedd för anslutning av kryptoutrustning.

Med strömställaren TILL startas stationen under förutsättning att monofonen är ansluten.

Med vredet GRUPPinställs kanalgrupp. På vredet finns ett rött märke, som visar inställning. Inställningen sker med hjälp av skruvmejsel. Varje huvudbas tilldelas en av kanalgrupperna A-K.

Med vredet KANAL inställs någon av de nio kanalerna. Kanal 1-3 utgör basens huvudkanaler. Kanalerna 4-9 är oberoende av kanalgrupp och används då lokala nät upprättas inom basen.

Samtrafik med äldre basradio är möjlig på vissa kanaler. Din sambandschef vet vilka. Vid samtrafik med ny och äldre basradio kan hörbarheten vara lika pga lägre deviation i nya basradion.

Monofonen

Anslut monofonen till sändtagaren.
På monofonens ovansida finns två vred:

Med vredet VOLYM kan ljudstyrkan justeras.
Observera att ljudet inte kan stängas helt.

Med vredet SEL UPPKALLN väljer man önskad selektiv kod som sänds då knappen UPPK trycka
in.

På framsidan finns fyra tryckknappar:

  1. Tryckknappen RELÄ används för uppkoppling av reläförbindelse. LYSDIOD RELÄ visar att stationen är reläkopplad. Observera att relätrafik ej kan åstadkommas förrän fast utrustning finns tillgänglig i KC och Tif.

  2. Tryckknappen SLUT kopplar ned relä- och telefonuppkopplingar.

  3. Tryckknappen UPPK utlöser den selektiva kod som valts med SEL UPPKALLN.

  4. Tryckknappen SPÄRR används för att tillfälligt koppla bort brusspärren, t ex då man försäkra sig om att stationen är strömförsörjd eller då signalen från motstationen är svag eller ojämn.

LYSDIODEN SÄND tänds vid egen nyckling. Blinkande indikering SÄND erhålls vid egen nyckling då batterispänningen är låg och snart kommer att brytas. Uteblir indikeringen är batterispänningen för låg och sändtagaren har brutit. Batterikassetten måste då bytas mot en nyladdad.

Monofonen har en kombinerad högtalare och mikrofon. På vänstersidan finns en tangent. Håll tangenten intryckt vid sändning och släpp den vid mottagning. På baksidan finns en klämma för att monofonen lätt skall kunna fästas på bärselen eller fältdräkten.

Batterikassetten

Batterikassetten förses normalt med nio stycken uppladdningsbara ackumulatorceller. Det är även möjligt att förse kassetten med torrbatterier. Batterikassett som innehåller torrbatterier får ej laddas i laddningslikriktaren. Batterikassetten bör i sådana fall märkas FÅR EJ LADDAS. Drifttiden är ca 10 timmar vid sändning under högst 5% av tiden. Vid låga temperaturer minskar drifttiden. Vid t ex -25oC ca fyra timmar.

Batterikassetten monteras från sändtagarens undersida. Kontrollera att spärren hakar i. För att byta batterikassetten

Upprättande av station

Montera batterikassetten.
• Sätt på dig bärselen. Selen är reglerbar.
• Anslut monofonen (mikrofonen) till sändtagarens kontakt.
• Skruva fast antennen.

Öppna stationen

Starta stationen med strömställaren TILL.
• Tryck in tryckknappen SPÄRR. Brus skall höras i monofonen.
• Ställ in volymen till lämplig nivå med vredet VOLYM.
• Ställ in anbefalld kanal och kontrollera att rätt kanalgrupp är inställd.
• Håll tangenten intryckt vid sändning och släpp den vid mottagning.

Stäng stationen

Slå ifrån stationen med strömställaren. Observera att strömmen även bryts om monofonen skruvas loss.

Laddningslikriktaren

Laddningslikriktaren medger samtidig och oberoende laddning av 1 till 10 batterikassetter. Kassetterna kan placeras godtyckligt i laddningslikriktarens batteripositioner.

Likriktaren strömförsörjs från nätet. På ena kortsidan finns en nätströmställare. Tänd lysdiod indikerar att laddaren är strömförsörjd. Kontrollera att lysdioden, vid batteriposition där batterikassetten placeras lyser. Laddningstiden vid rumstemperatur är cirka 7 timmar. Laddningstiden bör ej överstiga 8 timmar. Laddning bör ej heller ske vid temperatur under +5oC.
Observera: Ladda ej torrbatterier.

Förvaringsväskan

Till stationen hör en förvaringsväska som är avsedd för förvaring och transport av Ra 138.
I väskan finns plats för följande enheter:
1 st sändtagare Ra 138
1 st monofon
1 st bärsele
1 st antenn
2 st batterikassetter

Radio 138, Handhavande, M7734-637009

Foto Mats Nässert ©

IMG_9348.JPG

RA 138 med utr. Foto: Mats Nässert.

IMG_9349.JPG

RA 138 väska. Foto: Mats Nässert.

IMG_9350.jpg

RA 138 upprättad. Foto: Mats Nässert.

IMG_9351.jpg

RA 138 skylt med anv. Foto: Mats Nässert.