Telefonväxel 10 DL m/39

Tfnvx 10 DL m/39

Samtidigt som telefonväxel 30DL m/39 togs fram, gjordes även en mindre växel för
10 ledningar/abonnenter, Telefonväxel 10 DL m/39.

Användes vid staber såsom bataljons-, brigad-, divisonsstaber och motsvarande med tio anslutningar. Tillbehören var bland annat anslutningsplint, kabelmatta, vindor, C1- och Ab-cell. C1- cellen användes vid anslutning till TVT (Televerkets nät) och Ab-cellen vid inkoppling hos civil abonnent. Växeln måste kompletteras med en telefonapparat (exepeditionsapparat).

Växeln användes främst vid bataljonsstaber och andra lägre förband.
För att den skulle kunna anslutas till televerkets nät måste en Cl-cell tillkopplas. Växeln hade ej heller någon inbyggd expeditionsapparat, varför en telefonapparat m/37 måste anslutas. Om inkoppling till civil abonnent användes, tillkopplades även en Ab-cell. Både Cl-cell och Ab-cell ingick i satsen.

Linjer och abonnenter anslöts i regel direkt till växeln, där det på ovansidan finns polskruvar för detta. Det finns även en anslutningskontakt för kabelmatta som kunde nyttjas för detta.
Om kabelmatta se telefonväxel 30 DL m/39.

Växeln användes vid marinen och vid mindre flygbaser.
Vid kustartilleriet användes även en modifierad modell för enbart 4 linjer.

Växeln väger 9,7 kg.

Foto: Mats Nässert ©

VX 10 DL m 39.JPG
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)