Rysk handgranat RG 42

Rysk spränghandgranat 42

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8299.JPG

HGR sedd framifrån.

IMG_8296.JPG

HGR sedda ovanifrån.

IMG_8297.JPG

HGR sedda från vänster.

IMG_8298.JPG

HGR sedda från höger.