Rysk handgranat RG 42

Rysk spränghandgranat 42

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

HGR sedd framifrån.

HGR sedda ovanifrån.

HGR sedda från vänster.

HGR sedda från höger.