Laddövningsapparat till 10,5 cm haubits m/40

Laddövningsapparat för 10,5 cm haubits m/40

Laddövningsapparat för 10,5 cm haub m/40 är konstruerad så att dess funktion i största möjliga utsträckning svarar mot funktionen hos 10,5 cm haub m/40.


En elmotor med drivanordning gör att apparatens rekylerande system kan rekylera och gå till bords.


Appareten kan bogseras efter fordon, dock högst med en hastighet av 15 km/tim.
Vid längre transporter bör apparaten fraltas på lastbil. För att underlätta lastning, har apparaten försetts med en lyftögla avsedd för bilens lyftkran.


Ammunitionen består av M4951-105401 10,5 cm laddnlindgr m(62, samt M4941-105391 10,5 cm laddblindpatronhylsa m/62.


Laddövningsapparaten används för att utbilda servicemanskapet i att ladda pjäsen och för att hålla drillövning i att ladda. Detta för att få en hög färdighet hos artillerisoldaten när han skall övergå från övning till skarp verksamhet. Man övade upp färdighetn till ca 15 skott per minut.


Laddövningsapparaten är tillverkad och deponerad av mse i Älmhult som är stor tillverkare av olika typer av simulatorer till den militära verksamheten.

mse_logo_and_url.gif

MSE är ett världsledande företag vad gäller tillverkning av simulatorer.

Laddövnapp_2.JPG

Sedd snetta framifrån.

Laddövnapp+1.JPG

Apparaten sedd från vänster sida.

Laddövnapp_3.JPG

Sedd bakifrån med kilen synlig.

IMG_7261.JPG

På sponsordagen den 17 september hade vi "artilleriskjutning" med laddövningsapparaten. Här förevisar företagsledningen på MSE hur skapelsen fungerar.

IMG_7263.JPG

LADDA!!!

IMG_7269.JPG

Här hamnar granaten efter man gett fyr.