Enmanskök eller "Snuskburken" som den även kallades.

Enmanskök eller Snuskburken som den vanligtvis kallas, finns i två varianter enmanskök och enmanskök, jägare. Enmansköket tilldelas de flesta soldater inom Försvarsmakten. Jägarförband och vissa andra förband som agerar utan underhåll tilldelas oftast Jägarköket. Enmansköket används i fält dels till att självständigt tillaga sin egen mat samt som servis när man har lyckan att bli serverad färdiglagad mat.

Historik

Ända sedan 1700-talet har svenska soldater varit utrustade med personlig kokutrustning. Om man går på Armémuseum slås man av den otroliga likhet denna över 60 år gamla konstruktion som fortfarande används, har med flera hundra år gamla kärl. 1895 kom ett kokkärl i bleckplåt som i stort påminner om dagens kokkärl förutom att detta var betydligt högre i formen. Modell 1895 föregicks av ett i stortsett likadant fast i koppar.

Under 1930-talet kom det rostfria stål kommit ut på marknaden och kokkärl m/1940 kunde tillverkades i det. 1944 återgick man av kostnadsskäl tillbaka till aluminium. Både m/40 och m/44 används idag av Försvarsmakten. Många föredrar dock att använda den rostfria varianten.

Hanterande av enmanskök

Spritbrännaren utvecklar bl a koloxid vid användning. Denna gasutveckling är störst när man värmer upp ett kärl och mindre vid fri förbränning utan kärl. Koloxid är en helt luktfri, mycket giftig gas. Enmansköket placeras därför i regel utomhus och om möjligt på kallt, stadigt och obrännbart underlag.

Måste spritbrännare undantagsvis användas inomhus skall luftventilationen säkerställas. Särskilt stor försiktighet och varsamhet skall iakttas när köket används i en mindre lokaler och utrymmen, tex snögrottor och observationsvärn.

Påfyllning bör ske utomhus och minst 1 meter från användningsplatsen. Rökning får ej ske i samband med påfyllning.

Spill och överfyllning skall undvikas.

Om man fyller på sprit på kök, som nyss använts, finns det risk för att spriten antänds genom kvarvarande låga eller glöd och heta, mörka flagor. Före påfyllning skall därför brännarens lock vara påskruvad minst 1 minut, varefter locket skruvas av och köket får svalna ordentligt. Håll aldrig ansiktet över brännaren vid påfyllning.

Mängden sprit avpassas om möjligt så att brännaren är tom när den använts.

Efter användningen kontrollerar man att lockpackningarna till brännaren och flaskan är oskadade, att locken är väl åtdragna och att köket inte läcker.

Påfyllning av spritflaskan från större förrådsflaska skall ske utomhus. Under vinterförhållanden bör brännaren förvärmas att tändningen skall underlättas. Detta kan tex ske genom att man före användningen antingen förvarar brännaren i byxfickan eller, sedan brännaren fyllts på, häller sprit 35 i rännan runt brännaren och antänder spriten både i rännan och i själva brännaren.

Enmanskök består av spritbrännare, vindskydd för kokkärl och flaska (0,3 liters) för sprit 35.

Enmanskök, jägare består av spritbrännare, övre och undre vindskydd, kokkärl (1 liters och 1,5 liters), lock (stekpanna), lockhandtag och omslagsrem. Sprit 35 medförs i enlitersflaska.

Fakta

Vikt: 1040 g inkl. kåsa och bestick (m/44 Aluminium)
Höjd: 17 cm komplett med vindskydd (nerfällt handtag)
Material: Aluminium m/44, eller Rostfritt stål m/40
Delar: Större kärl 1,5 liter, mindre kärl 0,7 liter, brännare, vindskydd.
Tillbehör: Konservöppnare, 3 del-bestick, handduk, kåsa och diskkuddar.
Bränsle: Rödsprit, sprit 35, T-Röd (Etanol) eller Tenol (Etanol+Metanol).
Tillverkare:

Dessa texter är hämtade ur olika årgångar av SoldI Mtrl.

Enmanskök.jpg

Enmanskök. Här med både kåsa och matbestick.

Jägarkök.jpg

Enmanskök, jägare. Eller som det kort och gott kallades "Jägarkök".