Kronobergsbrigaden • IB 41

Kronobergsbrigaden (IB 41) bildades 1949 genom att fältregementet Kronobergs regemente (I 11) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Kronobergs regemente sekundära brigad och kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59, IB 66M. Brigaden kom att avvecklas 1991 i samband med försvarsbeslutet 1988, där det beslutades att samtliga brigader organiserade efter förbandstypen IB 66M skulle avvecklas senast den 30 juni 1992.

Denna text är upphovsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_regemente