Fätarbetsskolan • FarbS

År en försvarsmaktsgemensam skola inom
Försvarsmakten lokaliserad inom Eksjö garnison i Eksjö.

Verksamhet

Skolan har bl.a. i uppgift att utbilda yrkes - och reservofficerare samt blivande yrkesofficerare inom fältarbete, skolan är samtidigt
försvarsmaktens kompetenscentrum för utveckling av fältarbetesfunktionen samt utvecklingen av organisation, materiel och metoder och även ansvarar för publikationer och läromedel.

Historik

Skolan upprättades 1952 under namnet Arméns fältarbetsskola (FältarbS) och var samlokaliserade med Svea
ingenjörregemente (Ing 1) i Frösunda, Solna. Som en del i mälarkarusellen kom Svea ingenjörregemente (Ing 1) och
Arméns fältarbetsskola (FältarbS) att omlokaliseras 1970 till Almnäs i Södertälje.[1] Den 1 juli 1991 uppgick skolan
tillsammans med Arméstabens ingenjöravdelning (Ast/Ing) i det nyupprättade Arméns fältarbetscentrum (FarbC)
vilket blev lokaliserat till Eksjö. Under 1992 kom även Arméns ammunitionsröjningsskola (AmröjS) och
ingenjörsdelen ur Artilleri- och ingenjörofficershögskolan (AIHS) att tillföras till Arméns fältarbetscentrum (FarbC).
1997 avvecklas Arméns fältarbetscentrum (FarbC) och Arméns fältarbetsskola blir åter en självständig enhet. Sedan 1 juli 2000 ingår Fältarbetsskolan i Göta ingenjörregemente (Ing 2).

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fältarbetsskolan

FarbS äldre.jpg

Arméns fältarbetsskolas vapen 1952-1995.

FarbS.jpg

Fältarbetsskolans heraldiska vapen sedan 1995.