Byggnadskontor

Södra militärområdets byggnadskontor (ByS) Kristianstad 1966 1982

Inom resp militärområde fanns 1966-1982 byggnadskontor organiserade såsom egna myndigheter.  Dessa kom fr.o.m. 1982-07-01 att ingå i Fortifikationsförvaltningen (FortF) som regionala avdelningar. Vid FortF:s omorganisation 1994-07-01 till Fortfikationsverket (FORTV) kom byggnadsområdena (med undantag av ByB) att ingå i den nya organisationen som förvaltningsregioner. Dessutom fanns 1966-1979 ett byggnadskontor inom Gotlands militärkommando (ByG). Det införlivades 1980 med militärkommandostaben.