Radiostation 200 • Ra 200

Radiostation 200 (Ra 200) är en kortvågsstation för telefoni- (A3) och telegrafi (A1). Stationen tillverkades av Standard Radio i slutet av 1950 talet och är bärbar men kan även monteras i fordon. Vid transport uppdelas utrustningen på tre eller fyra bördor. Stationen drivs med ackumulatorer (7.2v) och en generator (allmänt kallad gris). Dessutom finns ett nätaggregat på 220V. Vid mottagning och lågeffektssändning (0.5 watt) svarar ackumulatorerna ensamma för den ström som erfordras men vid sändning med hög effekt (8 watt) måste generatorn vara igång. När stationen är monterad i fordon sker strömförsörjningen med ett speciellt aggregat, som ansluts till fordonets elektriska system. Sändare och mottagare är skilda enheter, vilket medger att man begagnar stationen för såväl simplex- som duplextrafik. Mottagaren kan användas ensam, men inte sändaren eftersom den får sin ström genom mottagaren. Sändare, mottagare och antennenhet är utförda så, att de tål nedsänkning i vatten till 1.5 meters djup.

Mottagaren

Panelen sitter funktionsomkopplare (till/från mm), frekvensomkopplare, frekvensratt, frekvensskala, kalibrering, vågtypsomkopplare, volym, knapp för belysning av skalor, batteri- och generatoranslutning. Under mottagaren finns batterilådan med 3 alkaliska celler, lådan är fastspänd i mottagarelådan.

Sändaren

På frontpanelen sitter frekvensomkopplare, frekvensratt, frekvensskala, intoningsknapp, instrument för avläsning av batterispänning och antennavstämning. Ovanpå sändaren finns det plats för telegrafnyckeln.

Antennenheten Med antennenheten anpassas antennen till sändaren. Vred för kontroll av avst., ström och konstant. Grov- och fininställning av antennanpassningen. Antennfäste för normal- och marschantenn, stiftpropp för kastantenn och speciella motviktanslutningar.

Tekniska data RA200 - Frekvensområde 2-8 MHz - Telegrafi (A1), telefoni (A3 amplitudmodulering) - effekt 0,5 eller 8 Watt, kalibrering av mottagaren på var 50 kHz intoning av sändaren mot mottagaren, Frekvensinställnings-noggrannhet +-1 kHz - Drifttid är minst 15 timmar för ackumulatorerna, kan ökas med kontinuerlig laddning med generatorn, 1 timmes laddning ger 2-3 timmars drifttid. Stationen är lämpad för sändareamatörer att köra CW-QRP på 40- och 80 metersbandet.

Klicka på resp. del av schema/komponenter del 3/3 - del 1, del 2 och del 3

Vikter - Sändare 4.9 kg - Mottagare 6.9 kg - Antennenhet 1.2 kg - Ackumulatorlåda 8.4 kg - Tillbehörslåda 10.0 kg - Generator med sittställning 12.5 kg - Omformare 12/24 till 7.2+högspänning 14 kg - Nätdel inklusive låda 20 kg.

Ackumulatorlåda - klicka för större format Ackumulatorlåda (klicka för större bild) innehåller tre seriekopplade alkaliska battericeller på vardera 2.5 volt, varje cell omger sig av ett gummifodral. Batterierna innehåller syra av lut. Batterilådan är placerad under mottagaren.

 

Tekniska data

 

Förråbeteckning

M3955-200011

Förrådsbenämning

Ra 200 MT

Sändningsslag

Telegrafi (A1), telefoni (A3)

Antenneffekt

Lågeffekt 0,5 W, högeffekt 8 W

Antenn

- marschantenn

- normalantenn

- kastantenn 9 m

- kastantenn 18 m

Frekvensomfång

2 – 8 MHz

Rörbestyckning

21 st miniatyrrör

Strömförsörjning

- 7,2 V från ackumulatorlåda. Vid högeffekt dessutom 8 V och 300 V från generatorns likriktarenhet

- 7,2 V och 300 V från omformare 102

- 7,2 V och 300 V från nätaggregat Ra 200

Vikt

Börda 1 ca 16 kg

Börda 2 ca 10 kg

Börda 3 ca 9 kg

Börda 4 ca 13 kg

Tillverkare

Standard Radio & Telefon AB, Bromma (före 1956 AB Standard Radiofabrik)

Foto

Mats Nässert ©

 

Börda 1 bestå av antennenhet, sändare, mottagare samt kapell med antennkoger.
Börda 2 utgörs av tillbehörslåda
Börda 3 utgörs av ackumulatorlåda
Börda 4 utgörs av generator med sittställning.

 

Kuriositet: Ra 200 var den första radioapparat i armén, som det ingick en transistor i, vilket gav problem i början. Den satt i A 1-oscillatorn. 1964 belöts att renovera samtliga Ra 200 med anledning av de svagheter och fel som kommit till Telebyråns kännedom under den tid stationen varit i användning (ca 6 är).
Renoveringen gjordes 1968 och utfördes av Telub i Växjö.

Ra 200 xx.JPG

Ra 200 i sina delar.

Fr v: Generatorn "Grisen"

Tillbehörslåda

och radiostaionen

Ra 200_1.JPG

Ra 200 i sina tre delar.

Ra 200_2.JPG

Antennavstämningsenhet

Ra 200_3.JPG

Sändare

Ra 200_4.JPG

Mottagare

Ra 200.JPG

Ra 200 i vår utställning