Ammunition till 9 cm pansarvärnspjäs 1110

Till denna pjäs finns olika typer av ammunition och emballage.

Allt från skrpa granat med  RSV (Riktad sprängverkan) gul märkning.

Spårljusövningsprojektil, brun märkning.

Laddblind med grön märkning.

Laddblind m/59.

Museets 9031 med en 9 cm granat.

Bak på fordonet kan man fästa en granattub. Den innehåller två 9 cm granater. Den tub du ser på bilden är av den nyare typen. De äldre var i papp.

Granattuben öppnad och man ser granaten.

Längst bak på bilen och dess högra sida finns ett ammunitionsfack som rymmer sex granater. Här kan du se en granat.

Ur Ammunitionskatalog 1985 sid II:9 cm 59. Blad 1.

Ur Ammunitionskatalog 1985 sid II:9 cm 59. Blad 1.

Ur Ammunitionskatalog 1985 sid II:9 cm 59. Blad 2.

Ur Ammunitionskatalog 1985 sid II:9 cm 59. Blad 2.