Uniformer

Under denna rubrik kommer vi att presentera olika typer av uniformer som funnit inom försvaret under 1900-talet. Vissa av uniformerna som presenteras kanske för dagen inte återfinns i musset. Vår ambition är att vi skall ha minst en modell av varje typ i våra samlingar. Vi skall kunna visa följande uniformer: m/10, m/23, m/39, m/52, m/39-58, m/58, m/59, m/60, m/61, m/68, m/69P, m/87, m/90 med varianter.

Uniform

En uniform är en tjänstedräkt som är likformig och fastställd i regler och avtal. Vad som ingår i uniformen varierar mellan olika arbetsgivare, arbetsplatser, och yrkesgrupper. Den visar att man tillhör en viss organisation och vilken ställning man har inom denna. Uniformer är särskilt vanliga inom militär- och polisväsendet, och andra yrken i ordningsmakten eller yrken med diciplinära uppgifter, som kriminalvården, väktare, ordningsvakt, tulltjänsteman, parkeringsvakt, sjöbefäl och konduktör. Även Frälsningsarmén och musikkårer bär uniform.

En uniform är i sig självt ett insiginum. Ofta finns på en uniform någon form av gradbeteckning.

Vad är en Vapenrock

Vapenrock (tyska wappenrock eller waffenrock) kallades den långa, vida rock, som riddarna under senare delen av medeltiden vanligen bar utanpå rustningen.

Under 1800-talet återupptogs benämningen för att beteckna en kort rock som var försedd med en eller två knapprader och ståndkrage. Vapenrock, senare tids modeller med nedvikt krage, har använts i de flesta länders militära uniformer.

Texten är hämtad från Wikipedia.

Foton: Mats Nässert ©