Radiostation 1/2 watts bärbar radio m/42
(1/2 W Br m/42)

Radiostation 1/2 Watts Bärbar radiostation (1/2 W Br m/42)

Då försöken med 1/2 W Br fm/41 (försöksmodell) blev lyckade beslöts att starta serietillverkning av 1/2 W Br m/42 som tillverkades i stort antal vid Signalverkstäderna i Sundbyberg.

½ W Br m/42 tilldelades infanteriet för förbindelse på kompaninivå mellan kompanichef – plutonchef.

Radiostationen är uppdelad i två bördor:
Apparatlåda innehållande sändare och mottagare och batterilåda innehållande batterier och tillbehör.

Radiostationens tekniska data:
Sändningsslag: telefoni (A3) och tontelegrafi (A2)
Antenn: - stavantenn, som sammanfogas av fem antennstavar
- matarantenn bestående av två ledare (2,8 m långa) anslutna till en ca. 8 m lång dubbelledare, matarledning, avslutad med en matarantennkontakt
Frekvensomfång: 22 - 28 MHz
Rörbestyckning: 4 st. 1S1, DL22 (M2462-835)
Strömförsörjning: 1 st. anodbatteri 126 V, A126
2 st. seriekopplade glödströmsbatterier, C1,5a
Beskrivningar:
Instruktion för ½ watts bärbar radiostation m/42 (½ W Br m/42) Del I handhavande. Fastställd av KATD den 3 februari 1943. Dnr MB2/040:4001

Detaljkatalog över radiostation ½ W Br m/42 fastställd KAFT Dnr SiB/040:3007 januari 1944.

½ watts bärbar radiostation (½ W Br m/42)
Beskrivning
Instruktion för ½ watts bärbar radiostation m/42 (½ W Br m/42) Del I handhavande.
Fastställd av KATD den 3 febr 1943. Dnr MB2/040:4001
Detaljkatalog över radiostation ½ W Br m/42
Fastställd KAFT Dnr SiB/040:3007 januari 1944.
Tekniska data:
Sändaren och mottagaren är avsedda för sändning respektive mottagning av telefoni (vågtyp A 3)
och tontelegrafi (vågtyp A 2).
Sändarens och mottagarens frekvensomfång sträcker sig från 22 till 28 MHz.
Såsom påräknelig räckvidd anses i öppen terräng 5 km och i betäckt terräng 1-2 km. I högländ
terräng där sikten är fri mellan stationerna, kan räckvidden uppgå till 15 à 20 km.
Stationen är utrustad dels med stavantenn, dels med matarantenn. Stavantennen användes
huvudsakligen vid stationens drift under marsch och matarledningen vid stationär drift.
½ W Br användes bl a vid infanteriet för förbindelse kompanichef – plutonchef

Mått:

Vikt 3.0 kg

Bredd120.0 mm

Djup120.0 mm

Höjd150.0 mm

Radioapparaten finns med två olika Tc nummer: Tc 91080 och Tc 91081

Text ur museets arkiv • Foto: Mats Nässert©

2 W 1.jpeg

Stationen med skyddslocket (av läder) på satt.

2 W 2.jpeg

Framsidan av stationen.

2 W 3.jpeg

Baksidan av stationen.

2 W 4.jpeg

Skyddslocket avtaget och man ser instrumentpanelen.

1-2 W Br m42 panelen.jpg

Manöverpanelen.

2 W 5.jpeg

Undersidan av stationen.

2 W 6.jpeg

Stationens innanmäte.

1-2 W Br m42 innanmäte.jpg

De olika radiorören.

1-2 W Be m42 Ibok 1943.jpg

Instruktionsboken del 1.

1-2 W Br m42 battlåda.jpg

Batteri- och tillbehörslådan.

1-2 W Br m42 batt.jpg

Inkoppling av batterier.

1-2 W Br m42 tbhlista.jpg

Tillbehören.

1-2wbrm_42-5.jpg
1-2wbrm_42-1.jpg
1-2wbrm_42-2.jpg
1-2wbrm_42-3.jpg
1-2wbrm_42-4.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)