I 11 Detachement i Karlskorona I 11 K

Karlskrona grenadjärregemente (I 7) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade åren 1902–1927. Förbandet var förlagt till Gräsvik i Karlskrona.

Historik

Genom försvarsreformen 1901 bilades regementet den 1 januari 1902, genom en sammanslagning av Smålands grenadjärkår (I 7) och Blekinge bataljon (I 30). Regementet kom att stå för infanteribesättning i Karlskrona fästning.

 

Genom försvarsbeslutet 1925 kom regementet att upphöra som självständigt förband, och reducerades den 1 januari 1928 till ett detachement ingåendes i Kronobergs regemente (I 11). Detachementet utgjordes av Kronobergs regementes III. bataljon, med namnet Kronobergs regementes fästningsbataljon i Karlskrona.

Detachement och bataljonen avvecklades den 30 september 1939 och dess förläggning i Gräsvik övertogs 1943 av Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

Övningsplatser

Vid bildandet av regementet 1902, övertogs mötes- och övningsplatsen vid Bredåkra hed utanför Ronneby. Efter att regementet flyttade in i kaserner 1906, kom Bredåkra hed fram till 1916 att kvarstå som övningsplats. Från 1916 till regementets avveckling 1927 vapenövades regementet vid Rosenholm. Vilken även var övningsplats för bataljonen åren 1928–1939.

Heraldik och traditioner

 Vid bildandet av regementet den 1 januari 1902 stod regementet utan både fana och heraldiskt vapen. År 1905 beslutades att regementet skulle överta Smålands grenadjärkårs fana. Vilken överlämnades till regementet den 16 juni 1905. Vid sidan om sin fana fanns även två fanor som regementet övertagit från det tidigare upplösta Marinregementet. Dessa två fanor hade segernamnen Hogland (1788) samt Svensksund (1790).

Efter att regementet avvecklades den 31 december 1927, kom fanan föras vidare av Kronobergs regementes fästningsbataljon i Karlskrona. Efter att bataljonen upplöstes den 30 september 1939, kom regementets traditioner och fana föras vidare av Kronobergs regemente (I 11). Regementets traditioner fördes fram till 1997 vidare av Kronobergs regemente (I 11)

Texten är hämtad från Wikipedia och är upphovsfri.

Foto: Jolanta Nässert ©

 

Grafik I 11 K.jpg
IMG_4822.JPG
IMG_4807.jpg
IMG_4808.jpg
IMG_4811.jpg
IMG_4809.jpg
IMG_4812.JPG
IMG_4813.jpg
IMG_4814.JPG
IMG_4815.jpg
IMG_4816.JPG
IMG_4817.JPG
IMG_4818.jpg
IMG_4819.jpg
IMG_4820.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)