Vi kartlägger militära minnesmärken i Småland, Öland och i Blekinge. Minnesmärken som har eller har haft traditions anknytningar till förband i Småland.

 

Vi har kommit långt med denna kartläggning. Resultatet av våra arbeten läggs dels ut på vår webbplats, där du just nu befinner dig. Med tiden skall det även bli en liten skrift.