Pansarskott m/68 • MINIMAN

Pansarskott m/68 var ett lätt, enmans-, engångs pansarvärnsvapen avsett för bekämpning av pansarskyttefordon från alla vinklar och av stridsvagnar i sida. Vapnet var föregångare till Pansarskott m/86 och var svenskutvecklat. Pansarskott m/68 var även känt under smeknamnet "Miniman". Vapnet kunde även användas som syftmina.

Vapnet

Skarpt pansarskott m/68 pansarspränggranat m/68 (sk pskott 68 psgr 68) var rekylfritt och hade gasutströmning bakåt. Pansarspränggranaten hade laddning med riktad sprängverkan (RSV). Granaten hade ett elektriskt tändsystem, vars säkringar var helt upphävda ca 15 meter från vapnet.

Ammunition för övningsvapen

  • 9 mm skarp patron m/68 spårljusprojektil används för övningsskjutningar på avstånd upp till 200 meter.

  • 9 mm skarp patron m/39 B används på korthålls- eller filmskjutbana.

Riktmedel

Riktmedlen var uppfällbara och bestod av ett bakre och ett främre sikte. På eldröret fanns en etikett med riktregler.

Blint pansarskott

Det fanns även en blind version av ”Miniman”. Ett plaströr som till yttre påminde om ett skarpt vapen. Varje skyttesoldat var utrustad med två blinda p-skott m/68, förutom sin AK 4 med buren ammunition. På ett skyttekompani IB 77 organisation fanns det 72 pansarskott. Varje skyttepluton hade 24 pansarskott.

Denna text är upphovsfri hämtad från Wikipedia.

Vapnet är inte skarpt utan en avskjuten ”Miniman”.

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

Pskott 68.JPG

Muyseets MINIMAN kan ses i vår utställningshall.