Kronobergshed

plats utanför Moheda i Alvesta kommun. Kronobergshed har en militärhistorisk bakgrund som mötesplats och lägerplats för Kronobergs regemente 1778-1920. Kronobergshed med intilliggande Grännaforsa var runt förra sekelskiftet brunnsort.

På Kronobergshed finns idag bland annat Friskolan Kronobergshed, ett flygfält, en golfbana och ett vandrarhem/kursgård. Vissa av de gamla byggnaderna står fortfarande kvar, bl.a. sjukhuset som idag används som friskola. Friluftsmatsalarna finns också kvar som södra marketenteriet. Även vapenmagasint finns bevarat. Under en period var regementet föröagt i vad man kallade halmtätl- halmhyddor. Två av dessa finns bevarade en för officer och en för manskap. Dessa två hyddor flyttades från Kronobergshed och in till kasernerna i Växjö och fanns uppställda i regementsparken invid soldattorpet.

Flygfältet

Man började att använda Kronobergshed tidigt som flygfält, redan på 1920-30 talet. I regementsmuseest bildarkiv finns en bild föreställande det första flygplan som överhuvudtaget landade på heden. På 1950-talet flög Linjeflyg och Airtaco på Kronobergsheds flygfält. Utbyggnaden finansierades av Dagens Nyheter och Torvald ANdersson, vars flygbolag Airtaco skulle få använda fältet. Idag används fältet av Kronobergs Segelflygklubb föf segelflygning.

Bilderna kommer från Mats Nässert privata bildarkiv.

Officersborgen.

Vy över "heden".

Utsikt från officersborgen.

Vy från officersborgen.

Officersborgen.

Officersborgen med musikpaviljongen till höger.

Musikpaviljongen monterades ner och satte upp på Soliden på Skansen.

Musikpaviljongen förstördes i en brand.

Ritningar finns i I 11 museums arkiv.

Officersborgen med musikpaviljongen.

Vy över "Heden".

Vy över Kronobergshed med officersborgen i bakgrunden.

Dansbanan.

Denna byggnads flyttades in till kasererna i Växjö.

Från början var den halmförråd, halm som användes att stoppa i solödatens madrass.

Senare satte man på väggar och det blev övningsmaterielförråd.

Efter det så togs "dansbanan" i anspråk som bok- och blankettförråd och

målmaterielverksatd.

I dag inrymmer den ett dagis.

De omtalade halmhyddorna.

Som dåvarande regementschefen Wrede förevisade konung Ocar II

på "Gärdet" i Stockholm.

En av "tältgatorna".

Trupp uppställd framför en av halmyddorna.

Fler halmhyddor.

En stolt soldat till häst.

"RAST VILA"!

En av mathallarna.

Trupp i "Den nya uniformen".

Det var den som senare kom att heta uniform m/10.

"Spelet går".

Framför lägervakten.

En av marketenteribyggnaderna.

Vakt- och exepeditionsbyggnaden omkring 1910.

Omkring 1900, övning i Dansjön. Vid I 11 fanns vid denna tid en löjtnant Nerman. Han konstruerade dessa så kallade nermanska presseningsflottar.

Officerskällan Kronobergshed -- Grennafors efter målning av övlt Götsa Agermark.

Yv mot södra marketenteriet och förläggningsbaracken. Denna barack flyttades till I 11 kaserner i Växjö och döptes till Gula baracekn.

Denna typ av halmhyddor fanns på Kronobergshed. Denna hydda är flyttad från heden till hembygdsparken i Horda Rydaholm.