Radiostation 151 • Ra 151

För radiosamband inom basområdet fanns ett basradiosystem med fyra radiokanaler.

Basstationen (Fmr 12A) fanns i KC med en manöverpanel för flygtrafikledaren (TL) och en andra för vakthavande officeren (VO)

I systemet ingick även ett antal nätdrivna enheter (Fmr 12B), mobila enheter installerade i fordon (Tmr 12), samt några batteridrivna enheter som kunde bäras över axeln (Ra 151).

Varje station kunde kommunicera på alla kanaler. För att lättare styra radiotrafiken tilldeladesvarje station en specifik kanal som kopplades mot den verksamhet som bedrevs.Förrådsbeteckning

M3955-151010

Förrådsbenämning

Ra 151 MT

Trafiktyp

Simplex

Sändningsslag

Telefoni

Moduleringstyp

FM

Frekvensområde

148 - 158 MHz med 6 fasta kanaler

Rörbestyckad

med c:a 1 W uteffekt

Tillverkare

SRA R5-1247409

Räckvidd

2 – 7 km

Strömförsörjning

Ackumulator

Tonuppkoppling

Stationen är försedd med inbyggd tonoscillator för anrop av huvudstationen (Fmr 12 A)

Drifttid

8 timmar vid ett sändnings- och mottagningsförhållande av 1:9

Sändare

VHF

Vikt

4,94 kg

Frekvensområde

148 - 158 MHz med 6 fasta kanaler. Rörbestyckad med c:a 1W uteffekt

 

Basradio

För radiosamband inom basområdet fanns ett basradiosystem med fyra radiokanaler.

Basstationen (Fmr 12A) fanns i KC med en manöverpanel för flygtrafikledaren (TL) och en andra för vakthavande officeren (VO)

I systemet ingick även ett antal nätdrivna enheter (Fmr 12B),mobila enheter installerade ifordon (Tmr 12), samt några batteridrivna enheter som kunde bäras över axeln (Ra 151).

Varje station kunde kommunicera på alla kanaler. För att lättare styra radiotrafiken tilldeladesvarje station en specifik kanal som kopplades mot den verksamhet som bedrevs.

Foto: Mats Nässert ©

Ra 151_1.JPG

Den kompletta radion.

Ra 151_2.JPG

Strömförsörjningsdelen.

Ra 151_3.JPG

Sändardelen.

Ra 151_4.JPG

Manöverorgan för kanalväljare och volym.

Ra 151_5.JPG

Manöverorgan för strömbrytare och brusspärr (brusblockering).

Ra 151 laddare.JPG

Laddningslikriktare till Ra 151. Art nr: R5-127259